Aktuality

Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 15. júna 2018

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie.  V roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity,v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!

Čítať všetko

Program Študenti do sveta prijíma žiadosti do 13. apríla 2018

Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl – Študenti do sveta. Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.

Čítať všetko

Program Stredoškoláci do sveta prijíma projekty do 15. 3. 2018

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

Čítať všetko

Program Viac dizajnu prijíma projekty do konca februára

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Čítať všetko

Profesor Philip Booth prednášal na Slovensku

Riaditeľ Cato University a výkonný viceprezident neziskovej organizácie Atlas Network pre medzinárodné programy prednášal na tému: PODOBY SOCIALIZMU, OHROZENIA SLOBODY A SPOLOČENSKEJ KOOPERÁCIE

Čítať všetko

Program E-Talent očakáva projekty do 3. novembra 2017

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.

Čítať všetko

Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. októbra 2017

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!

Čítať všetko

Program Viac dizajnu 2. kolo prijíma projekty do 16. októbra 2017

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Čítať všetko

Program Viac umenia prijíma projekty do 29. septembra 2019

Nadácia Tatra banky už po ôsmykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch.

Čítať všetko

Program Vedieť viac prijíma projekty do 5.júna 2017

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Čítať všetko