Aktuality

Program Viac dizajnu 2. kolo prijíma projekty do 16. októbra 2017

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Čítať všetko

Program Viac umenia prijíma projekty do 29. septembra 2017

Nadácia Tatra banky už po šiestykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch.

Čítať všetko

Program Vedieť viac prijíma projekty do 5.júna 2017

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Čítať všetko

Program Business Idea očakáva projekty do 25. apríla 2017

Nadácia Tatra banky otvára už po siedmykrát grantový program Business Idea, ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov.

Čítať všetko

Program Študenti do sveta prijíma žiadosti do 18. apríla 2017

Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl – Študenti do sveta. Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.

Čítať všetko

Program Stredoškoláci do sveta prijíma projekty do 15. 3. 2017

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

Čítať všetko

Program Viac dizajnu prijíma projekty do konca februára

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Čítať všetko

Termíny grantových programov na rok 2017

Radi vás informujeme o aktuálnych termínoch grantových programov Nadácie Tatra banky na rok 2017

Čítať všetko

Poznáme laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2016

V sobotu 26.11.2016 boli vyhlásení laureáti 21.ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Sošku Múzy si odniesli Peter Bebjak, Milan Ondrík, Miroslav Cipár, Edita Gruberová, Ľubor Králik a Milota Havránková.

Čítať všetko

Dnes privítame na Slovensku Deborah Nelson, nositeľku Pulitzerovej ceny

Študenti a odborná verejnosť si budú môcť vypočuť jej prednášku na tému: Ako písať o svete, ktorý sa celý mení?

Čítať všetko