Aktuality

Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20.10.2016

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!

Čítať všetko

Poznáme víťazov súťaže o štipendium na medzinárodný magisterský program

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyhlásil začiatkom mája 2016 v spolupráci s Nadáciou Tatra banky súťaž pre slovenských študentov vysokých škôl a doktorandov.

Čítať všetko

Program Viac umenia prijíma projekty do 30.septembra 2016

Nadácia Tatra banky už po piatykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch.

Čítať všetko

INESS s Nadáciou Tatra banky vyhlasujú súťaž o dve štipendiá

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyhlásil v spolupráci s Nadáciou Tatra banky jedinečnú súťaž pre slovenských študentov vysokých škôl a doktorandov. Dvaja študenti môžu vyhrať štipendiá v hodnote 4500 eur každý na unikátny medzinárodný akreditovaný Master’s program oxfordského typu Philosophy, Politics and Economics na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe.

Čítať všetko

Program Vedieť viac prijíma projekty do 24.júna 2016

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Čítať všetko

Program Business Idea očakáva projekty do 25.apríla 2016

Nadácia Tatra banky otvára už po šiestykrát grantový program Business Idea, ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov.

Čítať všetko

Program Študenti do sveta prijíma žiadosti do 15.apríla 2016

Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl – Študenti do sveta. Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.

Čítať všetko

IVO poskytuje študentom univerzít a vysokých škôl svoje výskumné údaje

Inštitút pre verejné otázky (IVO) v týchto dňoch finalizuje projekt Digitálne Slovensko – výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci grantového programu Vedieť viac, je poskytnúť študentom univerzít a vysokých škôl údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti.

Čítať všetko

Program Stredoškoláci do sveta prijíma projekty do 10.3.2016

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

Čítať všetko

Termíny grantových programov na rok 2016

Radi vás informujeme o aktuálnych termínoch grantových programov Nadácie Tatra banky na rok 2016

Čítať všetko