Aktuality

Program Viac dizajnu prijíma projekty do konca októbra

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Čítať všetko

Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. 10. 2015

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!

Čítať všetko

Program Viac umenia prijíma projekty do konca septembra 2015

Nadácia Tatra banky podporí aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

Čítať všetko

Na Slovensku bude prednášať Enrico Colombatto

Profesor ekonómie na Univerzite v Turíne bude prednášať na Slovensku na tému: Morálne základy ekonómie slobodného trhu

Čítať všetko

Program Vedieť viac prijíma projekty do 25. júna 2015

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Čítať všetko

Program Viac dizajnu prijíma projekty do polovice mája

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Čítať všetko

Držiteľ Nobelovej ceny Finn Kydland prednášal na Slovensku

V rámci programu Osobnosti osobne – Nobel Prize Lecture Series prišiel na Slovensko v poradí už siedmy držiteľ Ceny Švédskej ríšskej banky, tzv. Nobelovej ceny, prof. Finn Erling Kydland. Študenti a odborná verejnosť mali možnosť vypočuť si jeho prednášku na tému Inovácia a tvorba kapitálu v dnešnom hospodársko-politickom prostredí.

Čítať všetko

Program Business Idea podporí originálne nápady študentov

Nadácia Tatra banky podporí nápady, návrhy, predstavy, plány na podnikanie študentov študujúcich na slovenských vysokých školách, sformulované do podoby reálnych biznis plánov.

Čítať všetko

Najlepší študenti poletia vďaka grantu do sveta!

Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl – Študenti do sveta. Vybraní študenti získajú finančnú čiastku na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.

Čítať všetko

Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený!

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

Čítať všetko