Fotografie zo zasadnutia Poroty CNTBU 2016

Autorka fotografií: www.bymaaria.com