Business Idea 2013

Stretnutie poradného výboru s ôsmymi najúspešnejšími študentmi, ktorí predložili svoj podnikateľský zámer do grantového programu Nadácie Tatra banky „Business Idea“. Stretnutie sa konalo 4. októbra 2013 v Centre pre filantropiu, n.o.