Viac dizajnu

V II. kole programu Viac dizajnu sme prijali 67 žiadostí. Výsledky očakávame v druhej polovici novembra.
Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky už siedmy rok tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

Podporíme náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby dizajnérov. V prípade naliehavosti podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V poslednom rade podporíme tiež seba prezentáciu v oblasti dizajnu.
Podporíme mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka. Podporíme tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tých, ktorí s tým ešte len začínajú. Podporíme dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo mimovládne organizácie zamerané na podporu dizajnu.

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
16. októbra 2019 do 24.00 (streda)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
40 000 € (pre každé grantové kolo je vyčlenená                    suma 20 000 € )
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
2000 €

 

Informácie k programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa


Mladí slovenskí dizajnéri opäť získali našu podporu !

Prostredníctvom prvého kola grantového programu Viac dizajnu vybrala Nadácia Tatra banky projekty mladých slovenských dizajnérov, ktorých ďalšiu tvorbu finančne podporí.
Z 86 prijatých žiadostí bolo odbornou komisiou vybraných 16 projektov, ktoré získali grant v celkovej sume 20 000 €.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie k programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa

Podporená dizajnérka medzi inšpiratívnimi Slovákmi na startitUPe


Poznáme výsledky II. kola Viac dizajnu 2018

prostredníctvom druhého kola grantového programu Viac dizajnu vybrala Nadácia Tatra banky projekty mladých slovenských dizajnérov, ktorých ďalšiu tvorbu finančne podporí.
Zo 62 prijatých žiadostí bolo odbornou komisiou vybraných 10 projektov, ktoré získali grant v celkovej sume 16 660 €.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa


Poznáme výsledky I. kola Viac dizajnu 2018

Prostredníctvom grantového program Viac dizajnu podporila Nadácia Tatra banky
tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Naším cieľom bolo podporiť vizionárske a kreatívne projekty – predovšetkým tvorbu mladých slovenských dizajnérov, či mimovládne organizácie a školy, ktoré v tejto oblasti pôsobia.

Do prvého grantového kola sme prijali 70 projektov, ktoré spolu žiadali
120 583,37 eur. Podporili sme 10 projektov celkovou sumou 18 340 eur.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:

Kritériá programu
Informačné materiály
Tlačová správa


2017

Po druhýkrát v tomto roku sme podporili tvorbu mladých slovenských dizajnérov

K termínu uzávierky 16. októbra 2017 sme do druhého grantového kola prijali 55 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 97 130,36 eur. Podporených bolo 15 autorov v celkovej výške 18 000 eur.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Informačné materiály
Kritériá programu
Tlačová správa

 

Výsledky 1.kola programu Viac dizajnu 2017

Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporila Nadácia Tatra banky
po piatykrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

K termínu uzávierky 28. februára 2017 sme do prvého grantového kola prijali 82 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 142 776,19 eur. Podporených bolo 12 autorov v celkovej výške 20 240 eur.

Tlačová správa
Podporené projekty v 1. kole

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa


2016

Podporili sme viac mladého slovenského dizajnu

po štvrtýkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

K termínu uzávierky 31. októbra 2016 bolo prijatých 82 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 116 148,42 eur. Podporených bolo 25 organizácií a autorov v celkovej výške
34 440 eur.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačné materiály
Tlačová správa


2015


2014


2013