Viac umenia

Prijali sme 108 žiadostí v oblastiach audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, výtvarné umenie a 57 žiadostí v oblasti literatúra. Výsledky očakávame v druhej polovici novembra.

Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti a mladí ľudia tvoriaci v oblastiach:

·        Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas
·        Divadlo
·        Hudba
·        Literatúra !!! Pozor, oblasť literatúry má od r. 2019 nové kritériá TU.
·        Výtvarne umenie

        

Viac_umenia

 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
29. septembra 2019 do 24.00 (nedeľa)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
60 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
3000 €

Podanie projektu:
Záujemci o oblasť hudby, divadla, výtvarného umenia a audiovizuálnej tvorby zvolia v online formulári pri registrácii program s názvom:
Viac umenia 2019 HUDBA, VÝTVAR.UMENIE, DIVADLO, AUDIO.
Záujemci o oblasť literatúry zvolia v online formulári pri registrácii program s názvom:
Viac umenia 2019 LITERATÚRA.
Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


Informácie ku grantovému programu:
Informačný materiál
Plagát
Kritériá pre oblasť hudby, divadla, výtvar. umenia a audioviz. tvorby
Nové kritériá pre oblasť literatúra
Plagát literatúra
Tlačová správa


2018

Do siedmeho ročníka grantového programu Viac umenia sme prijali 81 žiadostí v piatich umeleckých kategóriách.
Z nich sme 28 najlepších podporili celkovou sumou 50 000 €.

Grantový program Viac umenia je grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré Nadácia Tatra banky oceňuje aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.

Podporuje aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo.
Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

Projekty hodnotila expertná komisia zložená z umelcov a teoretikov umenia v danej oblasti:
Divadlo: Rastislav Ballek, Slavka Civáňová
Audiovízia: Alexandra Gojdičová, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stano Masár
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu)

Členkou poroty v každej z hodnotiacich kategórií bola aj Milada Halová, členka Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Termín na prihlásenie projektov bol 28. september 2018, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 3 000 €. Zoznam podporených projektov nájdete v nasledujúcom odkaze:

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:

Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát


2017