Viac umenia

Podporíme tvorbu mladých slovenských umelcov

Nadácia Tatra banky už po siedmykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

„To, čím je pre vedca výskum, je pre umelcov tvorba, aktívna práca na autorských úlohách a projektoch. Chceme preto, aby boli študenti čoraz častejšie súčasťou tvorivých procesov už skúsených umelcov. Aby sa nadýchali tvorivej atmosféry, priučili tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Zároveň tak získali neoceniteľnú referenciu pre svoje ďalšie umelecké uplatnenie. V minulom roku sme prostredníctvom grantového programu Viac umenia podporili 33 umeleckých projektov rôznorodého zamerania a veríme, že aj tohtoročné grantové kolo aktivuje mladých umelcov k tvorbe inšpiratívnych diel,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu.

Viac_umenia

 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
28. septembra 2018 do 24.00 (piatok)

ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
50 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
3000 €
Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblastiach:
·        Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas,
·        Divadlo,
·        Hudba,
·        Literatúra,
·        Výtvarne umenie.


Nadácia Tatra banky podporí 33 projektov mladých umelcov
2017

Do šiesteho ročníka grantového programu Viac umenia sme prijali 71 žiadostí v piatich umeleckých kategóriách.
Z nich sme 33 najlepších podporili celkovou sumou 58 690 €.

Projekty hodnotila expertná komisia zložená z umelcov a teoretikov umenia v danej oblasti:
Divadlo: Rastislav Ballek, Slavka Civáňová
Audiovízia: Alexandra Gojdičová, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stano Masár
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu)

Členkou poroty v každej z hodnotiacich kategórií bola aj Milada Halová, členka Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Termín na prihlásenie projektov bol 29. september 2017, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 3 000 €.
Viac informácií o grante a krátke anotácie k projektom, ktoré sa podarilo vďaka grantu Viac umenia zrealizovať v minulom roku, nájdete v priloženej tlačovej správe.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa

 


2016

Nadácia Tatra banky podporila 31 projektov mladých umelcov


Do piateho ročníka grantového programu Viac umenia sme prijali 57 žiadostí v piatich umeleckých kategóriách.
Z nich sme 31 najlepších podporili celkovou sumou 70 334 €.

Grantový program Viac umenia podporuje aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo.

Viac_umenia

Projekty hodnotila expertná komisia zložená z umelcov a teoretikov umenia v danej oblasti:
Divadlo: Rastislav Ballek, Slávka Civáňová
Audiovízia: Zuzana Liová, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stano Masár
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu)

Členkou poroty v každej z hodnotiacich kategórií bola aj Milada Halová, členka Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Termín na prihlásenie projektov bol 30. september 2016, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 3 000 €.
Viac informácií o grante a krátke anotácie k projektom, ktoré sa podarilo vďaka grantu Viac umenia zrealizovať v minulom roku, nájdete v priloženej tlačovej správe.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Grantové kritériá
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa


Pozrite si video, kde Martin Huba prezrádza najväčšie herecké tajomstvo, alebo Radšej tvor ako netvor!!!


2015


2014


2013