IVO poskytuje študentom univerzít a vysokých škôl svoje výskumné údaje

Inštitút pre verejné otázky (IVO) v týchto dňoch finalizuje projekt Digitálne Slovensko – výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci grantového programu Vedieť viac, je poskytnúť študentom univerzít a vysokých škôl údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti.


Profesionálne pripravené a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti budú študentom slúžiť pre využitie v ich seminárnych, ročníkových, bakalárskych, magisterských či doktorandských prácach.

Základným výstupom projektu je elektronická dátová matica v užívateľsky prístupnom a rozšírenom formáte MS Excel (XLS), s ktorým dnes študenti bežne pracujú. Dátová matica ponúka takmer 3 000 kontingenčných tabuliek so štatistickými a metodologickými údajmi, ktoré o.i. umožnia vlastné výpočty, komparáciu v časových radoch (možnosť sledovať dynamiku vývoja), tvorbu indexov, generovanie vlastných tabuliek a grafov, premietnutie a porovnanie zistení na rôznych úrovniach napr. z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, ekonomickej aktivity, národnosti, sídla, sociálneho statusu či regiónov SR.

Dátová matica je k dispozícii na web stránkach: www.ivo.sk/7842