Ako nás podporiť?

Talent, ambície a chuť neustále sa rozvíjať niekedy nestačia. Preto Nadácia Tatra banky finančne podporuje talentovaných a šikovných mladých ľudí, študentov, profesorov a umelcov.
Ak chcete podporiť vy nás, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

1. Prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie Tatra banky

SK67 1100 0000 0026 6874 6039

 

2. Poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb.


Zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie


Zamestnanec, ktorý si vypracúva daňové priznanie sám


Samostatne zárobkovo činná osoba