Bratislava Open Lectures

Leszek Balcerowicz bude prednášať na Slovensku!

Informačný materiál

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Nef bude prednášať na Slovensku!


Informačný materiál


Tom G. Palmer prednášal na Slovensku!

Riaditeľ Cato University a výkonný viceprezident neziskovej organizácie Atlas Network pre medzinárodné programy prednášal na tému:

PODOBY SOCIALIZMU, OHROZENIA SLOBODY A SPOLOČENSKEJ KOOPERÁCIE

Termín prednášky pre verejnosť:
25. septembra 2017 o 18.00 hod.
Hotel Crown Plaza, Bratislava

Záznam z prednášky

Informačný materiál

Dr. TOM G. PALMER je výkonný viceprezident neziskovej organizácie Atlas Network
pre medzinárodné programy a zodpovedá za vytváranie operačných programov v 14 jazykoch a manažovanie programov pre celosvetovú sieť think tankov. 10. novembra 2016 bol vymenovaný do funkcie predsedu Atlas Network pre rozvoj slobody v USA a inde vo svete.
Tom Palmer je tiež spolupracovník Cato Institute a riaditeľ Cato University.
Pred nástupom do Cato Institute pôsobil na Hertford College na Oxfordskej univerzite a bol viceprezidentom Institute for Humane Studies na Univerzite Georga Masona. Často prednáša v Severnej Amerike, Európe, Eurázii, Afrike, Latinskej Amerike, Indii, Číne, na Strednom východe a v celej Ázii o politických vedách, verejnej voľbe, občianskej spoločnosti a morálnych, právnych a historických základoch individuálnych práv.
Dr. Tom Palmer publikoval recenzie a články o politike a morálke vo vedeckých časopisoch, ako napríklad Harvard Journal of Law and Public Policy, Ethics, Critical Review a Constitutional Political Economy. Je autorom knihy Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and Practice (rozšírené vydanie 2014) a editorom kníh The Morality of Capitalism (2011), After the Welfare State (2012), Why Liberty (2013), Peace, Love & Liberty (2014) a Self-Control or State Control? You Decide (2016).
Tom Palmer získal doktorát z politických vied na Oxfordskej univerzite.

Príchod Toma G. Palmera podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho programu Osobnosti osobne a jeho prednášku priniesla v spolupráci s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika. Viac informácií nájdete tu.


Bart J. WILSON prednášal na Slovensku!