Nobel Prize Lecture Series

Profesor Finn Erling Kydland

Držiteľ Nobelovej ceny prednášal na Slovensku

kydland_banner_webV rámci programu Osobnosti osobne – Nobel Prize Lecture Series príde na Slovensko
v poradí už siedmy držiteľ Ceny Švédskej ríšskej banky, tzv. Nobelovej ceny, prof. Finn Erling Kydland. Študenti a odborná verejnosť mali možnosť si vypočuť jeho prednášku na tému Inovácia a tvorba kapitálu v dnešnom hospodársko-politickom prostredí.

Prednáška sa uskutočnila 20. apríla 2015 o 16.00 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Vypočujte si celú prednášku profesora Finna Kydlanda aj so slovenským prekladom

Finn Erling Kydland je univerzitný profesor na Kalifornskej univerzite v Santa Barbare,
v Spojených štátoch amerických. Expert na politickú ekonómiu Finn Kydland sa narodil
v decembri v roku 1943 v Ålgårde, v Nórsku. V roku 1968 vyštudoval Vysokú školu ekonómie
a Business Administrácie (Norwegian School of Economics and Business Administration). Doktorát však získal už v USA na Carnegie Mellon University v Pittsburghu v roku 1973, kde sa zoznámil so svojím dlhoročným kolegom a spolupracovníkom prof. Prescottom. Pred nástupom na Kalifornskú univerzitu v Santa Barbara pôsobil Kydland ako asistent na Vysokej školu ekonómie a Business Administrácie v Nórsku (1973 – 1978) a učil na Carnegie Mellon
v Pittsburgu (1978 – 2004). V roku 2004 pôsobil aj ako poradca a výskumný spolupracovník
na pôde Federálnej rezervnej banky v Dallase a Clevelande. V Spojených štátoch žije a vyučuje posledných tridsať rokov.

V roku 2004 dostal Nobelovu za ekonómiu spolu so svojím americkým univerzitným kolegom Edwardom Christianom Prescottom. Ocenenie získali za prínos do makroekonomickej dynamiky v oblasti časovej konzistentnosti ekonomických politík a hnacích síl obchodných cyklov. „Je to fantastické, je to najväčšia pocta, ktorú ako ekonóm môžem dostať,“ povedal Kydland po udelení ceny. „Ešte dôležitejšie je, že ďalší ekonómovia stavali na mojich zisteniach a práci.“

Profesori Kydland a Prescott poukázali na fakt časovej súdržnosti – ako môže efekt očakávaní budúcej ekonomickej politiky spôsobiť pretrvávajúci problém. Ich kľúčovým prínosom je integrácia teórie hospodárskych cyklov s teóriou ekonomického rastu. Položili základy
pre tvorbu nových modelov, ktoré posudzujú cykly ako kolektívny výsledok množstva rozhodnutí domácností a firiem v súvislosti so spotrebou, s investíciami a pracovnou silou. Modely tohto typu dnes využívajú v podstate všetky inštitúcie zaoberajúce sa analýzou makroekonomického vývoja.

Stretnutie s nobelistom v rámci pravidelného programu Nobel Prize Lecture Series priniesla Nadácia Tatra banky v spolupráci s organizáciou CERGE-EI a Univerzitou Komenského v Bratislave.

Fotografie z prednášok


Tlačová správa

Plagát

Informačný materiál

Partneri projektu:
loga_cerge_UK


Profesor Eric Maskin


Profesor Oliver E. Williamson


Profesor Edmund Strother Phelps


Profesor Robert A. Mundell


Profesor Edward C. Prescott