Nobel Prize Lecture Series

Profesor Klaus von Klitzing

V rámci programu Osobnosti osobne – Nobel Prize Lecture Series prišiel na Slovensko držiteľ Nobelovej ceny, prof. Klaus von Klitzing – nemecký fyzik, známy objavom kvantového Hallovho javu, za ktorý získal Nobelovu cenu za fyziku v roku 1985. Študenti a odborná verejnosť mali možnosť vypočuť si jeho prednášku na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu.

Prednáška sa uskutočnila 29. apríla 2019 (pondelok) o 16,00 h. v Aule Magna, Fakulta informatiky a Informačných technológií STU, Ilkovičova ul. 2, Bratislava

 

Fotografie z prednášky

Informácia v zmysle GDPR

Informačný materiál

článok s pani prof. Skákalovou

téma prednášky: Od Nobelovej ceny k novému kilogramu.

Medzinárodná sústava jednotiek (Sústava SI) predstavuje základ pre všetky merania. Dlhodobé porovnávanie prototypu kilogramu s ostatnými hmotnostnými štandardmi naznačuje, že prototyp nie je stabilný v čase, preto sa vedci rozhodli definovať jednotky Sústavy SI cez základné konštanty prírody. Základom nových definícií sa tak stanú Planckova konštanta (h), elementárny náboj (e), Boltzmanova konštanta (k) a Avogadrova konštanta (NA) (v tomto poradí). Nový systém by mal začať celosvetovo platiť od 20. 5. 2019. Kvantový Hallov jav (Nobelova cena za fyziku, 1985)  hrá kľúčovú úlohu v zavedení novej Sústavy SI. Kvantový jav totiž možno využiť nielen na vysoko presné meranie elektrických štandardov, ale aj na nové stanovenie kilogramu cez porovnávanie elektrických a mechanických síl pomocou wattových váh (extrémne presného prístroja pre meranie hmotnosti). Prednáška sumarizuje využitie kvantového Hallovho javu v metrológii, so zameraním na nahradenie kilogramu pevnou hodnotou Planckovej konštanty.


Profesor Finn Erling Kydland