Odborné konferencie

Bratislava Economic Meeting

bratislava-confNadácia Tatra banky v spolupráci s Virtual Scientific Laboratories usporiadala odbornú vedeckú Konferenciu ekonómov.

Termín: 7. – 9. júna 2012
Miesto konania: Austria Trend Hotel, Bratislava

Konferencie sa zúčastnilo 50 – 70 špičkových ekonómov z Čiech a zo Slovenska, ktorí dlhodobo pôsobia na zahraničných univerzitách. Počas konferencie odznelo niekoľko špičkových teoretických prednášok. Cieľom podujatia bolo priniesť nové poznatky, podporiť ekonomickú vedu a rozprúdiť na Slovensku odbornú diskusiu.

Keynoteom konferencie bol profesor Jean-Robert Tyran, riaditeľ Vienna Center for Experimental Economics.

V roku 2012 sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých prednášok o trhu práce (Martin Kahanec, Martin Guzi a Lucia Kureková), politickej ekonómii (Jan Fidrmuc a Marek Hlaváč, nádejný slovenský doktorand študujúci na Harvard University). Medzi prednášajúcimi nechýbal ani Andreas Ortmann, jeden z najznámejších experimentálnych ekonómov a profesor na UNSW v Sydney.
Zaujímavá bola tiež historická prednáška Júliusa Horvátha o živote a diele Imricha Karvaša, prvého guvernéra Slovenskej národnej banky.

Detailný rozpis prednášok nájdete v priloženom programe.

 

Prague Economic Meeting

Každoročný Bratislava Economic Meeting prebehol v roku 2011 v Prahe v spolupráci s našimi partnermi Virtual Scientific Laboratories a pražským ekonomickým inštitútom CERGE-EI, ako aj Karlovou univerzitou.

Vedci zo strednej Európy, ako aj medzinárodné inštitúcie mali možnosť vystúpiť so svojimi dovtedy nepublikovaným výskumami zo všetkých oblastí ekonomiky.
Hlavným cieľom tohto stretnutia je podporovať kontakty a trvalú akademickú spoluprácu medzi regionálnymi a medzinárodnými ekonómami.

Termín: 16. – 18. jún 2011
Miesto konania: CERGE-EI, Prague (www.cerge-ei.cz)
Vystúpili: Ľuboš Pástor, University of Chicago, Jan Švejnar, University of Michigan a CERGE-EI, a Adam Szeidl, University of California, Berkeley

Program konferencie
SPRÁVA Z KONANIA PRAGUE ECONOMIC MEETING

Bratislava Economic Meeting

V dňoch 25. – 26. júna sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Bratislava Economic Meeting (BEM) 2010. Konferencie sa zúčastnilo takmer 50 vedcov svetových mien.

Cieľom konferencie BEM 2010 bolo priblíženie modernej ekonómie a financií študentom a odbornej verejnosti zo Slovenska a širšieho regiónu. Na konferencii vystúpil aj známy ekonóm Botond Koszegi z University of California, Berkeley, ktorý predniesol plenárnu prednášku o využití behaviorálnej ekonómie v hospodárskej politike.

Ďalšie sekcie konferencie boli venované otázkam fungovania trhov, ekonómie práce, spravovaniu spoločnosti, manažérskej ekonómii, bankovníctvu či inovatívnym metódam ako sú laboratórne a terénne ekonomické experimenty.

Organizátori podujatia Bratislava Economic Meeting 2010 sa tiež prvý raz rozhodli uskutočniť verejnú prezentáciu ekonomických inštitúcií pod názvom Bratislava Economic Fair (BEF) 2010, ktorá tiež prebehla v priestoroch Ekonomickej univerzity.

Organizátormi konferencie boli nezávislé združenie Virtual Scientific Laboratories, pražský ekonomický inštitút CERGE-EI, Ekonomická univerzita v Bratislave.

Podujatie podporila Nadácia Tatra banky.

Program konferencie
Fotografie z podujatia