Online Lectures

Paul Milgrom, profesor ekonómie, Stanford University (USA)

milgromPrednášku, ktorá sa konala vo štvrtok 11. 10. 2012, si môžete pozrieť a vypočuť tu:
http://storageoat.avcr.cz/CERGE-HD.mp4

TÉMA PREDNÁŠKY: US Incentive Auctions (Motivačné aukcie v USA)

Profesor Milgrom je celosvetovo známy svojimi príspevkami k mikroekonomickej teórii, priekopnícke sú tiež jeho inovácie v praktickom návrhu aukcií.
Milgromova kniha Putting Auction Theory to Work (Uvedenie teórie aukcie do praxe) získala uznanie od laureátov Nobelovej ceny, ako aj od popredných odborníkov z praxe.

Milgromov nedávny výskum sa zameriava na problematiku návrhu trhu, vrátane dôrazu na spôsoby, ktorými účastníci trhu vyjadrujú svoje preferencie.
Viac informácií o prof. Milgromovi: http://www.milgrom.net/

Profesor Milgrom momentálne pôsobí ako hlavný poradca americkej Federálnej komisie pre komunikačné technológie a podieľa sa na dizajnovaní aukcie zameranej na realokáciu časti spektra bezdrôtových frekvencií v hodnote približne 55 miliárd USD. Milgrom dizajnoval aukcie aj pre trh s energetikou a pôsobil ako poradca pre top manažérov firiem Google a Yahoo.

Laicky povedané, celkový počet vysielacích frekvencií (rádio a TV) je limitovaný. Milgrom vymýšľa model aukcie, vďaka ktorej by sa tieto pásma dali využiť na bezdrôtové aplikácie pre ďalších záujemcov.

 

Chris Sims, profesor ekonómie a bankovníctva, Princeton University

simsPrednášku Chrisa Simsa, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 2011, sme v spolupráci so CERGE Praha naživo streamovali 5. júna na webe Nadácie Tatra banky.

Téma prednášky: Súčasná makroekonómia vs. realita

Christopher Sims je profesor ekonómie a bankovníctva na Princeton University. Bol jedným z hlavných propagátorov vektorovej autoregresie v empirickej makroekonómii. Taktiež významne napomáhal rozvoj fiškálnej teórie cenovej hladiny a teóriu racionálnej nepozornosti.

Chris Sims sa narodil 21. októbra 1942 vo Washingtone. Doktorát z ekonómie získal v roku 1968 na Harvard University, kde neskôr aj pôsobil. Prednášal ekonómiu na Harvard University, University of Minnesota, ako aj na Yale University. Od roku 1999 pôsobí na Princeton University. Profesor Sims bol v roku 2012 zvolený za prezidenta Americkej ekonomickej asociácie. Nobelovu cenu získal v roku 2011 spolu so svojím krajanom Thomasom Sargentom. Prestížnu cenu dostali za empirický výskum príčin a následkov v makroekonómii.

Bližšie info o prínose profesora Simsa, za ktorý bol ocenený Nobelovou cenou, nájdete na
http://www.investujeme.sk/laureati-nobelovej-ceny-za-ekonomiu-2011-jednoduche-riesenia-krizy-nemame/