Ostatné projekty

Cena Nadácie Tatra banky za Najlepšiu diplomovú prácu

Každoročne oceňujeme aj prínosné a inšpiratívne diplomové práce študentov. Všetkých študentov navrhujú a vyberajú v škole ich učitelia a schvaľuje ich samotná dekanka fakulty.
Najlepšie diplomové práce vybraných študentov odmení Nadácia Tatra banky sumou
600 EUR.
Cena sa odovzdáva v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

V roku 2017 sme udelili Cenu za najlepšiu diplomovú prácu 14. 11. 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov.

Cenu získali Ing. Peter Dubec, študent FIIT STU za prácu s názvom Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu
a Ing. Róbert Cuprik, študent FIIT STU za prácu s názvom Hľadanie motívov v DNA sekvenciách.

Za prácu získal každý študent od Nadácie Tatra banky dar vo výške 600 Eur.

Podporujeme nielen najlepších študentov, ale aj profesorov, preto sme odmenu vo výške 200 Eur venovali aj Ing. Márii Bielikovej, PhD., vedúcej konzultantke ocenenej práce Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu a Ing. Pavlovi Návratovi, PhD. vedúcemu konzultantovi ocenenej práce Hľadanie motívov v DNA sekvenciách .


Knižná edícia Nadácie Tatra banky


Podpora divadiel v regiónoch