Ostatné projekty

Cena Nadácie Tatra banky za Najlepšiu diplomovú prácu

Každoročne oceňujeme aj prínosné a inšpiratívne diplomové práce študentov. Všetkých študentov navrhujú a vyberajú v škole ich učitelia a schvaľuje ich samotná dekanka fakulty.
Najlepšiu diplomovú prácu vybraného študenta odmení Nadácia Tatra banky sumou
1 700 EUR.
Cena sa odovzdáva v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

V roku 2016 sme udelili Cenu za najlepšiu diplomovú prácu 24. 11. 2016 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov.

Získal ju Ing. Martin Tamajka, študent FIIT STU.

Jeho práca, za ktorú od Nadácie Tatra banky získal dar vo výške 1 700 eur má názov:
Segmentácia antatomických orgánov v medicínskych dátach.

Podporujeme nielen najlepších študentov, ale aj profesorov, preto sme odmenu vo výške 350 eur venovali aj Ing. Vande Benešovej, PhD., vedúcej konzultantke ocenenej práce.


Knižná edícia Nadácie Tatra banky


Podpora divadiel v regiónoch