Profesor Philip Booth prednášal na Slovensku

Riaditeľ Cato University a výkonný viceprezident neziskovej organizácie Atlas Network pre medzinárodné programy prednášal na tému:

PODOBY SOCIALIZMU, OHROZENIA SLOBODY A SPOLOČENSKEJ KOOPERÁCIE


Záznam z prenášky nájdete tu.

Príchod Toma G. Palmera podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho programu Osobnosti osobne a jeho prednášku priniesla v spolupráci s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika.