Program Business Idea očakáva projekty do 25. apríla 2017

Nadácia Tatra banky otvára už po siedmykrát grantový program Business Idea, ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
25. apríla 2017 do 24.00
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
15 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár žiadosti o grant nájdete tu.