Program E-Talent očakáva projekty do 3. novembra 2017

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
3. november do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
25 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €
Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.