Program E-Talent prijíma projekty do 5.novembra 2015

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
5. november 2015 o 24:00
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
25 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Viac informácií o kritériách programu a elektronický formulár žiadosti nájdete tu.