Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 15. júna 2018

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie.  V roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity,v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
15. jún do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
60 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €
Grantové podmienky a online formulár nájdete tu.