Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 24. mája 2019

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie.  Od roku 2018 sme program rozšírili aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity,v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
24. máj 2019 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
65 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €
Grantové podmienky a online formulár nájdete tu.