Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. októbra 2017

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
20. október do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
50 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €
Grantové podmienky a online formulár nájdete tu.