Program Stredoškoláci do sveta prijíma žiadosti do 15. marca 2019

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
15. 3. 2019 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
20 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
1 500 €

Viac informácii o programe nájdete TU.