Program Študenti do sveta prijíma žiadosti do 15.apríla 2016

Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl – Študenti do sveta. Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.


 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
15. apríla 2016 do 24.00
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
55 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €
Viac informácií o podmienkach programu a formulár žiadosti o grant nájdete tu.