Program Vedieť viac prijíma projekty do 24.júna 2016

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych
organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru
aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých
školách.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
24. júna 2016 do 24.00
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
30 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.