Program Vedieť viac prijíma projekty do 5.júna 2017

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
5. júna 2017 do 24.00
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
30 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.