Program Viac dizajnu 2. kolo prijíma projekty do 16. októbra 2017

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
1.kolo – 28. februára 2017
2.kolo – 16. októbra 2017
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
36 000 € (rozdelené v dvoch kolách)
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
2 000 €
Viac informácii o programe nájdete tu.