Program Viac dizajnu prijíma projekty do 16. októbra 2018

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
2. kolo – 16. októbra 2018
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
18 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
2 000 €
Viac informácii o programe nájdete tu.