Program Viac dizajnu prijíma projekty do konca februára

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
1. kolo – 28. feburára 2018
2. kolo – 16. októbra 2018
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
36 000 € (rozdelené v dvoch kolách)
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
2 000 €
Viac informácii o programe nájdete tu.