Program Viac dizajnu prijíma projekty do konca októbra

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.


 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
31.októbra 2016 do 24:00
(pondelok)

 

ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
33 000 €

 

ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
1 500 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.