Program Viac umenia prijíma projekty do 29. septembra 2019

Nadácia Tatra banky už po ôsmykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
29. septembra 2019 do 24.00 (nedeľa)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
60 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
3 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.