Program Viac umenia prijíma projekty do 29. septembra 2017

Nadácia Tatra banky už po šiestykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
29. septembra 2017 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
60 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
3 000 €

 

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.