Program Viac umenia prijíma projekty do 30.septembra 2016

Nadácia Tatra banky už po piatykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
30. septembra 2016 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
50 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
3 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.