a

Ako nás podporiť

a

Vážení priatelia Nadácie Tatra banky,

ak ste sa rozhodli podporiť nás v našich aktivitách, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

  1. Prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie Tatra banky: SK67 1100 0000 0026 6874 6039
  2. Poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb (potrebné tlačivá nájdete nižšie)

Srdečne ďakujeme!


Zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie

Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. krok: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. krok: Vyplňte ako „prijímateľa“ Nadáciu Tatra banky do VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: VYPLŇTE TLAČIVO 1 TU. Do tlačiva uvediete svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  3. krok: Do konca apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste svojho bydliska.

Zo srdca ďakujeme za podporu.


Zamestnanec, ktorý si vypracúva daňové priznanie sám

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie iba zo závislej činnosti

  1. krok: Vypočítajte si svoje 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy 3,32 EUR pre prijímateľa. Tu nájdete tlačivo DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY typ A, pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti s vyplnenou Nadáciou Tatra banky VYPLŇTE TLAČIVO 2 TU, ako prijímateľom vami poukázanej časti daňovej povinnosti.
  2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na svoj daňový úrad (podľa svojho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Zo srdca ďakujeme za podporu.