a

Aktuality

a

TABLOID 2023 ONLINE

Štvrtý rok po sebe vychádza TABLOID, ktorý stelesňuje jedinečnú kombináciu knihy a časopisu. TABLOID 2023 prostredníctvom rozhovorov a fotoportrétov predstavuje laureátov 28. ročníka Ceny Nadácie…
Čítať viac

Otvárame grantový program VZDELANIE pre inštitúcie

Neustála modernizácia systému vzdelávania vysokoškolských študentov a ich kvalitná príprava na trh práce patria k našim najdôležitejším prioritám. Veríme, že aplikácia inovatívnych vyučovacích metód,…
Čítať viac

Otvárame grantový program UMENIE 2024

Veríme, že umenie dokáže zmeniť svet k lepšiemu. Aby sa tak však mohlo stať, potrebujeme umelcov nabitých kreatívnou energiou, ktorých sny o umeleckej nezávislosti neprekazí nedostatok financií.…
Čítať viac

Otvárame grantový program VZDELANIE Digital pre vysoké školy 2024

Našou ambíciou je prispieť k tomu, aby sa vzdelávací proces na slovenských vysokých školách venujúcich sa informačným technológiám priblížil štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových…
Čítať viac

Darujte 2% z dane

Vážení priatelia Nadácie Tatra banky, aj tento rok môžete podporiť prostredníctvom poukázania 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb naše aktivity, ktoré sa zameriavajú na podporu projektov z…
Čítať viac

Otvárame Grantový program Štipendiá pre vysokoškolákov 2024

Vzdelávanie mladých ľudí považujeme za tú najlepšiu investíciu do budúcnosti. Naším cieľom je umožniť najlepším slovenským vysokoškolákom, aby obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového…
Čítať viac

Laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2023 sú známi

V štvrtok 1. februára 2024 sme spoznali laureátov 28. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Sošku Múzy si v Hlavnej cene odniesli Denisa Buranová, Kamila Magálová, Juraj Straka, Jureš Líška,…
Čítať viac

Poznáme mená nominovaných umelcov na Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2023

Nominácie 28. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie sú známe. Porota zverejnila mená umelcov, ktorí sa v ostatnom roku zaslúžili o výnimočný umelecký počin. Všetky nominácie umelcov si môžete…
Čítať viac

Otvárame grantový program Štipendiá pre stredoškolákov 2024

Podpora vzdelávania generácie Z a rozširovanie jej študijných možností patria k našim hlavným prioritám. Prostredníctvom grantového programu Štipendiá pre stredoškolákov preto radi umožníme najlepším…
Čítať viac

Predĺžili sme uzávierku grantového programu DIGITAL pre stredoškolákov 2023

Predĺžili sme termín uzávierky v grantovom programe DIGITAL pre stredoškolákov, v rámci ktorého chceme podporiť aktívne skupiny mladých ľudí a odborníkov z praxe, ktorí majú chuť tvoriť a realizovať…
Čítať viac