p
Partnerstvá z oblasti

umenie

p

Umenie máme v DNA. Preto v Tatra banke a v Nadácii Tatra banky s nadšením v srdci podporujeme umelecké projekty.

Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny roku 1920. Dnešné Slovenské národné divadlo tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra SND, Opera SND a Balet SND. Generálnym partnerom SND je Tatra banka.

Oficiálna stránka Slovenského národného divadla

Slovenská národná galéria

SNG je najvýznamnejšia slovenská zbierkotvorná galerijná inštitúcia. Jej poslaním je zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i medzinárodnom priestore. Generálnym partnerom SNG je Tatra banka.

Oficiálna stránka Slovenskej národnej galérie

Vysoká škola múzických umení

Vysoká škola múzických umení v Bratislave je s takmer tisíc študentmi najväčšou a najvýznamnejšou umeleckou školou na Slovensku. Poslucháčom ponúka rozvoj ich individuálneho talentu v divadelných, filmových, hudobných a tanečných študijných programoch.

Na škole pedagogicky pôsobia špičkoví umelci a umenovedci, ktorí dosahujú uznanie nielen na Slovensku, ale aj v širokom medzinárodnom kontexte. Svojim študentom poskytujú individuálne vedenie ich školských umeleckých výstupov. Sprostredkúvajú im vlastné poznanie, skúsenosti, otvárajú im dvere do svojich vnútorných tvorivých svetov, ale zároveň im poskytujú významnú mieru slobody pri hľadaní vlastného hlasu a umeleckého vyjadrenia. Mnohí poslucháči sa vďaka tomu už počas štúdia profilujú ako neprehliadnuteľné osobnosti mladej slovenskej hudby, tanca, divadla, či filmu a zbierajú ocenenia na medzinárodných festivaloch.

Oficiálna stránka Vysokej školy múzických umení 

Vysoká škola výtvarných umení

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú, umeleckú, vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť na VŠVU vychádza zo súčasného myslenia v oblasti umenia, z vedeckých poznatkov a z technického zázemia pre širokú škálu umeleckých aktivít.

Oficiálna stránka Vysokej školy výtvarných umení

By Design Conference

By Design Conference je výnimočná medzinárodná konferencia o dizajne a biznise konajúca sa v Bratislave. Konferencia privítala už mnoho významných osobností z oblasti dizajnu či marketingu.

On line By Design Conference

 

Backstage talks

Backstage Talks je nezávislý časopis o dizajne, biznise a spoločenskej zodpovednosti. Časopis vznikol v spolupráci s By Design Conference s cieľom prinášať dizajnérom a kreatívnym lídrom myšlienky a know-how od svetovej špičky. Rozhovory s rečníkmi z tohto podujatia tvoria spolu s tématickými esejami hlavnú časť obsahu časopisu. Pripravované číslo časopisu sa venuje téme zvedavosti.

Oficiálna stránka časopisu Backstage talks

Viva Musica! festival

Viva Musica! festival je už osemnásť rokov neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave a jeho hlavnú myšlienku možno charakterizovať slovami „klasika inak“. Festival vznikol v roku 2005 a od svojho prvého ročníka ponúka to najlepšie z klasickej hudby v podaní špičkových umelcov z celého sveta. V súčasnosti je Viva Musica! najväčším letným festivalom klasickej hudby na Slovensku.

Oficiálna stránka festivalu Viva Musica!

Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca

Bratislava v pohybe je najväčší medzinárodný festival súčasného tanca na Slovensku.  Okrem predstavení festival prináša sprievodný program aktivizujúci komunitu. Za 25 rokov existencie festival uviedol 235 súborov a umelcov z 28 krajín, ponúkol 78 sprievodných podujatí. Prezentoval mnohé významné osobnosti: S.L. Cherkaoui, A.Khan, R.Maliphant, Ch.Linehan, J.Navas, M. Chouinard, X. Le Roy, S. Linke, W.Vandekeybus, Peeping Tom, Kibbutz Dance Company, Liat Dror a Nir Ben Gal, Rui Horta, S. Eyal…

Oficiálna stránka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe 

One Day Jazz Festival
Projekt ONE DAY JAZZ FESTIVAL LETO 2024 vytvára príležitosti pre kreatívnu obec hudobníkov a umelcov sa ďalej realizovať. Jeho cieľom je vytvoriť priestor aby naša domáca scéna fungovala a vyvíjala sa. Zameriava sa tiež na pomoc kultúre v a predovšetkým skupine domácich umelcov v postpandemickom období. Snahou je týchto hudobníkov postupne prinavrátiť späť na veľké koncertné pódiá. KOMPLEXNA Aktivita má za úlohu zachovávať špirálu vývoja kultúrneho dialógu a interaktívnu komunikáciu kde sa môžu jednotlivé osobnosti a umelci v živom dialógu spojiť s verejnosťou. Ide hlavne o vytváranie hodnotných kultúrnych podujatí, ktoré formujú celú spoločnosť. Pravidelnou súčasťou festivalu sú workshopy a master classes pod vedením svetových a domácich umelcov.
Fashion LIVE!

Podujatie Fashion LIVE! vytvára platformu slovenským dizajnérom na odprezentovanie ich tvorby. Prináša 3 prehliadkové dni a až 21 prehliadkových slotov na prezentáciu vyše 25 dizajnérov zo Slovenska, z Česka a z krajín strednej Európy. Podujatie Fashion LIVE! kladie dôraz na edukáciu a šírenie povedomia o, najmä, slovenskom kreatívnom priemysle.

Oficiálna stránka Fashion LIVE!

Brot Books Deli

Brot Books Deli prináša knižné delikatesy, ktoré inde nezoženiete. Kurátorské kníhkupectvo non-fiction kníh a magazínov, ktoré umožňujú zdravo rásť, objavovať a tvoriť. Brot Books Deli prepája rôzne svety – popkultúru, filozofiu, biznis, umenie, dizajn a starostlivosť o mentálne zdravie pre ľudí, ktorí sa živia hlavou.

Oficiálna stránka Brot Books Deli

Artfórum

Noviny „Čo čítať“ sú nástroj na podporu dobrej literatúry a hlavne produkcie malých slovenských vydavateľov. Je to priestor na prezentáciu ich edičných zámerov, ukážok z kníh, rozhovorov s autormi (aj vydavateľmi), recenziami na ich knihy. Kľúčovým rozmerom novín Čo čítať sú tipy na knihy od osobností z celého Slovenska. Noviny sú taktiež doplnené o rozhovory s kníhkupcami a vydavateľmi či s ľuďmi, ktorí sa v pohybujú v sfére kníh a literatúry – redaktormi, prekladateľmi, grafikmi.

Divadelné ocenenia DOSKY

Asociácia súčasného divadla (ASD) vznikla v roku 1999 s cieľom podpory rozvoja a prezentácie profesionálneho súčasného umenia, tvorby medzinárodných kontaktov v rámci divadelného umenia a šírenia informácií o divadelnom dianí medzi širokou verejnosťou. Najvýznamnejšou aktivitou ASD sú Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY, ktoré sú jediným divadelným ocenením svojho druhu odovzdávaným na Slovensku v oblasti profesionálneho divadla. ASD ich v roku 2024 organizuje už po 27-krát.

Oficiálna stránka Divadelných ocenení sezóny – DOSKY

Edison Filmhub Bratislava
Edison Filmhub Bratislava vznikol v roku 2023 za účelom propagácie slovenskej, európskej, a svetovej kinematografie v priestoroch nového butikového kina Edison Filmhub v Bratislave. Cieľom  je organizovanie filmových festivalov, prehliadok, a podujatí, organizovanie odborných diskusií, panelov s odborníkmi, seminárov, workshopov a výskumu v oblasti audiovizuálnej tvorby a jeho prezentácie v populárno náučnej forme širokej verejnosti. Ďalšími cieľmi je zvyšovanie informovanosti odbornej a laickej verejnosti o filmovom, televíznom a kultúrnom dianí doma a vo svete. Podpora vzdelávacích projektov zameraných na filmovú a televíznu zručnosť, ako aj na kreatívnu tvorbu, produkciu a distribúciu audiovizuálneho diela.
Kosmopol

Divadelný projekt Kosmopol vznikol v Banskej Štiavnici v roku 2019. Vychádza z hlavnej myšlienky „renovácie identity”, oživuje pamäť miesta a dejinných udalostí viazaných na Banskú Štiavnicu v priebehu dvadsiateho storočia. Snúbia s v ňom malé dejiny mesta s veľkou históriou nášho európskeho regiónu. Reflektuje konkrétne príbehy obyvateľov zozbieraných formou oral history, dotýka sa aj zabudnutých alebo vytesnených tráum mesta, ktoré oživuje a otvorene pomenúva. Hlavným špecifikom Kosmopolu je inovatívna forma imerzného divadla vo forme polydrámy, ktorá je v takejto komplexnej forme na Slovensku ojedinelá. Odohráva sa na 11. scénach v starom meštianskom dome, pre ktoré vznikla aj unikátna scénografia. Divák sa ponára do deja ako jeho neviditeľná súčasť, sleduje ho z bezprostrednej blízkosti a sám má možnosť si vyberať, ktorú scénu bude sledovať. Stáva sa tak aktívnym účastníkom inscenácie a skladá si vlastný príbeh. Projekt vznikol pod vedením tvorivej skupiny Jakubová- Dromovich- Hajdučíková.

Informácie o projekte Kosmopol nájdete tu.

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Divadlo Jonáša Záborského je profesionálne činoherné divadlo v Prešove. Vzniklo v roku 1944 ako Slovenské divadlo v Prešove a odvtedy je jedným z dvoch najväčších divadiel východného Slovenska. V súčasnosti pôsobí v historickej budove a v novej budove, dokopy na troch scénach. Divadla Jonáša Záborského je prvá špecializovaná budova divadla na Slovensku v histórii Československa.

Oficiálna stránka Divadla Jonáša Záborského

Národné divadlo Košice

História divadelníctva v Košiciach má viac ako šesťstoročnú tradíciu. Súčasná budova divadla bola otvorená v roku 1899 a je adekvátnym reprezentantom veľkej tradície divadelníctva v Košiciach. Je významnou kultúrnou pamiatkou a dôležitou dominantou historického jadra mesta.

Oficiálna stránka Národného divadla Košice

Divadlo z Pasáže Banská Bystrica

Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo. Zároveň je to prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť.

Divadlo získalo za svoju činnosť viacero ocenení, napríklad v roku 2009 ocenenie Cena euroobčana roka (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa Gerta Pὄtteringa. V Banskej Bystrici pôsobí od roku 1995 a v roku 2020 oslávi už 25. výročie svojej existencie.

Oficiálna stránka Divadla z Pasáže Banská Bystrica

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií a plní rozličné spoločenské funkcie. Dramaturgia divadla udržiava odkaz slovenskej a svetovej klasiky, avšak prináša aj hodnotnú a provokatívnu súčasnú svetovú tvorbu, často v slovenskej premiére.

Oficiálna stránka Divadla Jána Palárika v Trnave

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene je silnou a uznávanou kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým prínosom. Pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je vedené ako repertoárové divadlo orientované na širokú vrstvu publika.

Oficiálna stránka Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina je repertoárové divadlo so stálym umeleckým súborom. V súčasnosti sa jeho dramaturgia orientuje na súčasné texty uvádzané v slovenskej premiére, na nové dramatizácie, nové preklady klasických textov a pôvodnú súčasnú slovenskú drámu.

Oficiálna stránka Mestského divadla Žilina

Slovenské komorné divadlo Martin

Slovenské komorné divadlo v Martine vzniklo roku 1944 ako druhé profesionálne divadlo na Slovensku. Divadlo malo významný vplyv na formovanie divadelníctva na Slovensku. Slovenské komorné divadlo vždy dokázalo zanietiť a inšpirovať mladých tvorcov a bolo tvorivou dielňou súčasného divadla. To potvrdzuje aj hosťovanie martinského divadla na prestížnych medzinárodných festivaloch či ocenenie jeho tvorby.

Oficiálna stránka Slovenského komorného divadla v Martine

 

Divadlo Andreja Bagara Nitra

Dramaturgia Divadla Andreja Bagara v Nitre vychádza v ústrety domácemu aj zahraničnému publiku a zohľadňuje jeho rôznorodosť. Tematická a žánrová pestrosť sa prelína s vysokou náročnosťou i atraktívnosťou javiskového diela. V konkrétnych inscenáciách sa zrkadlí originalita režijných osobností, ich výrazný rukopis, estetický štýl, poetika a svojská interpretácia diel.

Oficiálna stránka Divadla Andreja Bagara v Nitre

Divadlo GUnaGU

Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor, ktorý hrá výlučne vlastné autorské hry. Vzniklo v roku 1985 pôvodne ako amatérsky súbor. GUnaGU existuje už 31 sezón, toľko bez prerušenia nevydržalo žiadne alternatívne divadlo na Slovensku. Zámerne nehrá klasikov, ktorých vídať v kamenných divadlách. Výrazným znakom hier „Made in GUnaGU“ je humor – miestami čierny a cool, ktorý najlepšie vystihuje hodnotový a citový zmätok začiatku tretieho tisícročia. Programovo vytvára autorské hry písané priamo „na telo“ hercom.

Oficiálna stránka divadla GUnaGU

Spišské divadlo
Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi je profesionálne jednosúborové činoherné divadlo. Umelecký súbor má 15 členov. Jeho cieľom je prinášať predstavenia všetkým vekovým kategóriám a to vo všetkých formách a žánroch klasického, moderného i alternatívneho umenia. Ročne uvádza štandardne 7 premiér – jednu inscenáciu pre deti, jednu inscenáciu pre mládež, tri večerné tituly na hlavnej scéne a dva tituly v Štúdiu pre náročnejšieho diváka. Divadlo hrá v súčasnosti na dvoch scénach – v Divadelnej sále Spišského divadla s kapacitou 327 miest a v Štúdiu Spišského divadla s kapacitou 50 miest. Venuje sa aj zájazdovej činnosti. Okrem hlavnej činnosti organizuje výchovno-vzdelávacie aktivity, semináre, besedy, diskusie a prehliadky divadla.
Divadlo bez masky

Divadlo bez masky je jedným z najmladších nezriaďovaných profesionálnych divadiel v Bratislave bez stáleho hereckého súboru. Založené bolo v auguste 2022 ako nezisková organizácia – občianske združenie s cieľom uvádzania predovšetkým súčasných divadelných hier svetových autorov v slovenskej premiére. Príležitosti chce divadlo dávať mladým tvorcom a hercom, ale aj umelcom strednej generácie na voľnej nohe.

Oficiálna stránka DIVADLA BEZ MASKY

 

Art & Tech Days

Art & Tech Days je jedinečný medzinárodný 6 -dňový festival, ktorý spája umenie s technológiami: top spíkri, priestor pre spolupráce, workshopy, interaktívne inštalácie, multimediálne performance.

Oficiálna stránka Art & Tech Days

Bratislavské nezávislé umenie

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Nadácia Tatra banky sa spojili, aby dokázali viac. Sumou 300 000 EUR prispejú na podporu kultúry a umenia v Bratislavskom kraji. Samosprávny kraj aj nadácia na tento účel využijú existujúce pravidlá Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS).

Všetky podporené projekty z dotácií Nadácie Tatra banky nájdete nižšie:

NÁZOV ŽIADATELA NÁZOV PROJEKTU PODPRORENÉ SUMOU
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru A4 – priestor súčasnej kultúry, SEDEMNÁSTY ROK 4,800.00 €
Aliancia Stará Tržnica – občianske združenie Umenie v tržnici 2020 3,500.00 €
Aparát Bratislava Design Week 4,600.00 €
Asociácia Bratislava v pohybe Bratislava v pohybe 5,000.00 €
Ateliér.EM 12.SEM Hommage a Erna Masarovičová 3,500.00 €
Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru NEXT 2020: Medzinárodný festival súčasnej hudby 4,000.00 €
debris company / umenie a ľudia! Debris company: Hlad 2,000.00 €
debris company / umenie a ľudia! Aktivity Debris company 2020 2,000.00 €
Ensemble Spectrum Die Stücke der Windrose 1,500.00 €
Film Expanded FREM – REQIUEM ZA HOMO SAPIENS 2,000.00 €
Film Expanded Ozveny MFDF Ji.hlava v Bratislave 3,000.00 €
Forum Absurdum Skener / Plnka: Aktuálne prieniky súčasnej hudby 2,000.00 €
Galéria mladých Výstavná činnosť ART BOOKS COFFEE  2020 2,200.00 €
Gegangere Muž v skafandri (pracovný názov) 1,500.00 €
HLAVA XXII, Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých Altar „double“  Quintet: We Salute The Night (CD) 1,500.00 €
CHARACTER – Film Development Association Prvá dnes 3,000.00 €
Imaginárium Sklenená izba Bratislava 3,500.00 €
Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie KONVERGENCIE – medz. festival komornej hudby 4,500.00 €
KunstPlay Winterreise / Zimná cesta 1,500.00 €
Literárne informačné centrum René – Anasoft litera gymnazistov 2020 2,500.00 €
literarnyklub.sk – občianske združenie literarnyklub.sk 2020 2,000.00 €
Materina dúška Festivl na 4 sudoch 2020 2,500.00 €
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia VENI ensemble – koncerty 2020 2,000.00 €
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto NOVÁ DOBA II. 1,000.00 €
Miesto M Miesto M – sprievodné aktivity 2020 3,000.00 €
MUSICA AETERNA Musica bratislavensis 3,000.00 €
Nadácia Cvernovka Divadlo a tanec v Novej Cvernovke 4,000.00 €
Nadácia Milana Šimečku [fjúžn] 15 – festival nových menšín 4,800.00 €
Nadácia Slovak Press Photo Výstava: NEZVRATNÝ – Maciek Nabrdalik 2,500.00 €
Nezávislý útvar divadelnej energie ROĽA – vytvorenie a uvedenie inscenácie 3,000.00 €
Nezávislý útvar divadelnej energie SHOWCASE Divadla NUDE : venované ženám 3,000.00 €
Nový Priestor SNY/ Medzi túžbou a smrťou (pracovný názov) 1,000.00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS Zoltán Szalay: Rómer, záchranca rozprávok 1,500.00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS Exteriérová výstava: Ich bin ein Pressburger 3,000.00 €
Občianske združenie POUR ART Kultúrne leto v Stupave 2,000.00 €
ORGANyBOF Slovenské historické organy 3,000.00 €
OZ Blumentálska partia zaŽi mesto 3,500.00 €
OZ BRAK Jana Beňová – 8 a pol bratislavských ulíc 2,000.00 €
OZ BRAK BRaK – Bratislavský knižný festival 2020 2,000.00 €
permanentne autorsky realizovaná tvorba „Aktivity a reprízy inscenácií združenia per. ART“ 2,000.00 €
Pnutie LUXUS DOM 2020 Nová Senzibilita 3,500.00 €
Príchod Godota Dve reprízy predstavenia Bytie 2 1,300.00 €
QUASARS Cyklus koncertov Quasars Ensemble 1,500.00 €
S.T.O.K.A. Arrokoth 4,000.00 €
S.T.O.K.A. Reprízy Divadla Stoka 3,500.00 €
Slovenská jazzová spoločnosť Nové tváre slovenského jazzu 2020 2,500.00 €
Slovenské centrum dizaju Národná cena za dizajn 2020 4,000.00 €
Spoločnosť Theodora Lotza Bratislava Mozart Festival 2020 3,500.00 €
Stopy snov Uhol pohľadu 2,500.00 €
TICHO a spol. TICHO a spol. – komorné kultúrne centrum 2020 4,800.00 €
Uhol_92 Uhol reprízuje: Romulus V., Zastavení, Apokabaret 2,000.00 €
UM Prúdenie v T3 2020 2,000.00 €
UM T3 (nielen letné) kino 2,000.00 €
Unkulunkulu x/y/z 2,500.00 €
Vlna Burgr/Štrpka: Kam plášť, tam vietor 1,500.00 €