p
Partnerstvá z oblasti

umenie

p

Umenie máme v DNA. Preto v Tatra banke a v Nadácii Tatra banky s nadšením v srdci podporujeme umelecké projekty.

Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny roku 1920. Dnešné Slovenské národné divadlo tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra SND, Opera SND a Balet SND. Generálnym partnerom SND je Tatra banka.

Oficiálna stránka Slovenského národného divadla

Slovenská národná galéria

SNG je najvýznamnejšia slovenská zbierkotvorná galerijná inštitúcia. Jej poslaním je zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i medzinárodnom priestore. Generálnym partnerom SNG je Tatra banka.

Oficiálna stránka Slovenskej národnej galérie

Vysoká škola výtvarných umení

Tatra banka podporuje aj VŠVU. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú, umeleckú, vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť na VŠVU vychádza zo súčasného myslenia v oblasti umenia, z vedeckých poznatkov a z technického zázemia pre širokú škálu umeleckých aktivít.

Oficiálna stránka Vysokej školy výtvarných umení

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Divadlo Jonáša Záborského je profesionálne činoherné divadlo v Prešove. Vzniklo v roku 1944 ako Slovenské divadlo v Prešove a odvtedy je jedným z dvoch najväčších divadiel východného Slovenska. V súčasnosti pôsobí v historickej budove a v novej budove, dokopy na troch scénach. Divadla Jonáša Záborského je prvá špecializovaná budova divadla na Slovensku v histórii Československa.

Oficiálna stránka Divadla Jonáša Záborského

Štátne divadlo Košice

História divadelníctva v Košiciach má viac ako šesťstoročnú tradíciu. Súčasná budova divadla bola otvorená v roku 1899 a je adekvátnym reprezentantom veľkej tradície divadelníctva v Košiciach. Je významnou kultúrnou pamiatkou a dôležitou dominantou historického jadra mesta.

Oficiálna stránka Štátneho divadla Košice

Divadlo z Pasáže Banská Bystrica

Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo. Zároveň je to prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť.

Divadlo získalo za svoju činnosť viacero ocenení, napríklad v roku 2009 ocenenie Cena euroobčana roka (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa Gerta Pὄtteringa. V Banskej Bystrici pôsobí od roku 1995 a v roku 2020 oslávi už 25. výročie svojej existencie.

Oficiálna stránka Divadla z Pasáže Banská Bystrica

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií a plní rozličné spoločenské funkcie. Dramaturgia divadla udržiava odkaz slovenskej a svetovej klasiky, avšak prináša aj hodnotnú a provokatívnu súčasnú svetovú tvorbu, často v slovenskej premiére.

Oficiálna stránka Divadla Jána Palárika v Trnave

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene je silnou a uznávanou kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým prínosom. Pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je vedené ako repertoárové divadlo orientované na širokú vrstvu publika.

Oficiálna stránka Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina je repertoárové divadlo so stálym umeleckým súborom. V súčasnosti sa jeho dramaturgia orientuje na súčasné texty uvádzané v slovenskej premiére, na nové dramatizácie, nové preklady klasických textov a pôvodnú súčasnú slovenskú drámu.

Oficiálna stránka Mestského divadla Žilina

Divadlo Andreja Bagara Nitra

Dramaturgia Divadla Andreja Bagara v Nitre vychádza v ústrety domácemu aj zahraničnému publiku a zohľadňuje jeho rôznorodosť. Tematická a žánrová pestrosť sa prelína s vysokou náročnosťou i atraktívnosťou javiskového diela. V konkrétnych inscenáciách sa zrkadlí originalita režijných osobností, ich výrazný rukopis, estetický štýl, poetika a svojská interpretácia diel.

Oficiálna stránka Divadla Andreja Bagara v Nitre

Divadlo GUnaGU

Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor, ktorý hrá výlučne vlastné autorské hry. GUnaGU vzniklo v roku 1985 pôvodne ako amatérsky súbor. GUnaGU existuje už 31 sezón. Toľko bez prerušenia nevydržalo žiadne alternatívne divadlo na Slovensku. Zámerne nehrá klasikov, ktorých vídať v kamenných divadlách. Programovo vytvára autorské hry písané priamo „na telo“ hercom.

Oficiálna stránka divadla GUnaGU

Fashion LIVE!

Podujatie Fashion LIVE! vytvára platformu slovenským dizajnérom na odprezentovanie ich tvorby. Prináša 3 prehliadkové dni a až 21 prehliadkových slotov na prezentáciu vyše 25 dizajnérov zo Slovenska, z Česka a z krajín strednej Európy. Podujatie Fashion LIVE! kladie dôraz na edukáciu a šírenie povedomia o, najmä, slovenskom kreatívnom priemysle.

Oficiálna stránka Fashion LIVE!

Best Fashion Graduate

Best Fashion Graduate je koučingový program, ktorý mladému návrhárovi pomáha nasmerovať svoju tvorbu a prináša mu príležitosti rozvíjať sa. Výsledkom je ucelená módna kolekcia s rukopisom autora s možnosťou prezentácie doma aj v zahraničí a aj príležitosť svoje modely predávať. Víťaz absolvuje cyklus módnej sezóny s podporou profesionálov z módnej praxe. Slovak Fashion Council ušije víťazovi program ocenenia na mieru, čo prináša dlhodobý efekt pre budúcu kariéru návrhára.

Oficiálna stránka Best Fashion Graduate

Dni architektúry a dizajnu

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. Zámerom festivalu DAAD je vytvoriť formát na posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku.

Oficiálna stránka DAAD

Týždeň slovenského filmu

Bilančná prehliadka slovenských filmov je veľkým prínosom pre odbornú filmovú, ale aj širokú verejnosť. Diváci majú možnosť vidieť v zhutnenej podobe to najlepšie, čo vzniklo v domácej kinematografii v roku 2019. Pozrieť si hrané, dokumentárne i animované filmy ocenené na filmových festivaloch, ale i tie, ktoré im unikli v bežnej distribúcii.

Oficiálna stránka Týždňa slovenského filmu

By Design Conference

By Design Conference je výnimočná medzinárodná konferencia o dizajne a biznise konajúca sa v Bratislave. Konferencia privítala už mnoho významných osobností z oblasti dizjanu, marketingu či grafického dizajnu.

Oficiálna webová stránka konferencie By Design

Be2Can

Efektívny filmový vyhľadávač, žatva toho najlepšieho, čo každý rok prinesú 3 najdôležitejšie filmové festivaly v Berlíne, Benátkach a Cannes. Prehliadka Be2Can počas týždňa predstaví približne 12 filmov, o ktorých sa hovorí.

Oficiálna stránka Be2Can