v
Zamestnanecký grantový program

Viac pre regiónyTB

v

Viac pre regiónyTB

Viac pre regiónyTB je zamestnanecký grantový program, prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky už od roku 2013 podporuje mimovládne neziskové organizácie a občianske združenia vo všetkých regiónoch Slovenska.

Termín otvorenia:
15. januára (pondelok)
Termín odovzdania projektov:
11. februára (nedeľa)
Celková suma grantu:
20 000 EUR
Kritériá grantového programu

Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB

Pre tých, ktorí chcú pomôcť svojmu regiónu.

Nadácia Tatra banky prostredníctvom grantového programu Viac pre regiónyTB už od roku 2013 podporuje mimovládne neziskové organizácie na odporučenie zamestnancov Tatra banka Group. Podporuje tak myšlienku partnerstva zamestnancov banky a mimovládnych organizácií v regióne a jeho naplnenie spoločnou dobrovoľníckou aktivitou.

Darovať svoj čas na dobrú vec je odvážne, partnerské a náročné zároveň.

Poslanie programu

Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB je určený na podporu mimovládnych neziskových organizácií vo všetkých regiónoch Slovenska. Nejde však iba o finančnú podporu. Cieľom je podporiť zamestnancov, ktorí chcú zvýšiť svoju občiansku angažovanosť vo svojom okolí. Nadácia Tatra banky preto prostredníctvom programu Viac pre regiónyTB podporí verejnoprospešné projekty, ktorých sa zamestnanci TBG zúčastnia ako aktívni dobrovoľníci.

Aké projekty budú podporené

Zamestnanecký program podporí projekty realizované mimovládnymi neziskovými organizáciami, na ktorých sa zamestnanci Tatra banka Group zúčastnia ako dobrovoľníci. Pri realizácii týchto dobrovoľníckych aktivít môžu využiť jeden z dvoch dní na dobrovoľníctvo, ktoré majú ročne k dispozícii.

Zamestnanecký program podporí projekty realizované v nasledujúcich oblastiach verejnoprospešnosti:

  • ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb;
  • poskytovanie sociálnej pomoci, individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou;
  • zachovanie kultúrnych hodnôt;
  • podpora a rozvoj vzdelávania;
  • ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov vrátane ochrany práv detí a mládeže;
  • ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt;
  • podpora a rozvoj športu.

Nadácia Tatra banky podporí predložené projekty celkovou sumou 20 000 € (v každom z 8 krajov Slovenska sumou 2 500 €), pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €.

Každý zamestnanec môže predložiť jeden projekt ročne. O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania poradného výboru Nadácie Tatra banky.

Podporené projekty v roku 2024

Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB  2024

Nadácia Tatra banky podporila 17 projektov celkovou sumou 20 000 EUR.

Číslo projektu Kraj Názov organizácie Názov projektu Suma
2024reg001 Prešovský „Nie sme sami“ Recyklačná tvorivá dielňa tkania 1 500 €
2024reg002 Banskobystrický OZ Štiavnický tajch Záchrana technickej pamiatky UNESCO – obnova jarku 1 500 €
2024reg005 Nitriansky Centrum pre deti a rodiny Nitra Maľovanie v CDR Nitra 1 500 €
2024reg006 Prešovský Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov Po stopách horských nosičov 2.0 1 500 €
2024reg007 Bratislavský Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava Revitalizujeme 1 000 €
2024reg008 Banskobystrický DTF team Detva Junior joxers cup 1 300 €
2024reg009 Prešovský Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. Cestou alternatívnej komunikácie 1 000 €
2024reg010 Banskobystrický Materské centrum MAMINA Zašportuj si v Materskom centre Mamina 1 300 €
2024reg011 Bratislavský OZ Downov syndróm My sme smelí námorníci… (deň nabitý zážitkami) 1 500 €
2024reg012 Prešovský Kapušany pre všetkých, n.o. Obnovme basketbal v obci 750 €
2024reg013 Bratislavský Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin Hravým tai chi k emocionálnej rovnováhe detí 500 €
2024reg014 Košický SRRZ – RZ pri Materskej škole Urobme radosť naším najmenším 1 400 €
2024reg015 Trnavský Dobrovoľný hasičský zbor Veľká Paka II. ročník – Rodinný deň s hasičmi 1 150 €
2024reg016 Bratislavský Doma u Kapucínov, n.o. Bezpečné miesto pre Starú Vajnorskú 900 €
2024reg018 Prešovský KreDO Športuje celá dedina 500 €
2024reg022 Banskobystrický Laura, združenie mladých – stredisko Banská Bystrica LEBO NÁM ZÁLEŽÍ 1 200 €
2024reg023 Košický V Prepojení Vybudovanie zázemia lesného klubu Rozmarín 1 500 €
Podporené projekty v roku 2023

Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB  2023

Nadácia Tatra banky podporila 17 projektov celkovou sumou 20 040 EUR.

Číslo projektu Kraj Názov organizácie Názov projektu Suma
2023reg001 Prešovský „Nie sme sami“ Zážitková arteterapia 1 500 €
2023reg002 Banskobystrický OZ Štiavnický tajch Záchrana technickej pamiatky UNESCO – obnova jarku 1 200 €
2023reg003 Prešovský Kapušany pre všetkých, n.o. Športujme v parku 750 €
2023reg004 Trnavský Priatelia Elektrárne Piešťany Záhrada vedomostí – vermikompostovanie 1 200 €
2023reg005 Nitriansky Koľko Lásky o.z. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 1 500 €
2023reg006 Trenčiansky Domov n.o., Partizánske Deň pečenia – sladké spomienky našich seniorov. 1 100 €
2023reg007 Bratislavský Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava Mladý technik 750 €
2023reg008 Prešovský Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov Po stopách horských nosičov 1 500 €
2023reg009 Prešovský Čavargy Sigord pre všetkých 1 340 €
2023reg010 Bratislavský Montessori Malacky OZ Jedlá záhradka pre škôlkarov 750 €
2023reg011 Bratislavský Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin Hravé Tai chi pre telo aj dušu 1 300 €
2023reg012 Bratislavský Vienok 55. vyročie DFS Vienok 750 €
2023reg013 Košický ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj Budujeme nádej na Luníku IX 1 300 €
2023reg014 Prešovský Druhá šanca Bardejov Nové bývanie 900 €
2023reg015 Košický Šanca, n.f. Skrášlenie prostr. pre telesne a mentálne postih. 1 500 €
2023reg016 Košický VERBUM BONUM Walkeri v Raji 1 200 €
2023reg017 Banskobystrický RONDEL Aby nám kamene nepadali 1 500 €
Podporené projekty v roku 2021

Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB  2021

Nadácia Tatra banky podporila 12 projektov celkovou sumou 14 183 EUR.

Číslo projektu Kraj Názov organizácie Názov projektu Suma
2021reg001  PO Nie sme sami Z rozprávky do rozprávky so psím terapeutom 1260 €
2021reg002  BA SRRZ RZ pri MŠ Lachova Komu sa nelení, tomu sa zelení 1000 €
2021reg004 TN Radostná práca o.z. Čistenie turistického chodníčka ku Skale 1495 €
2021reg005 BA Občianske združenie Pajštún  Podpora biodiverzity pod Pajštúnom 1479 €
2021reg007  BA MAJME SRDCE Kastrácia pouličných mačiek v Bratislava 1500 €
2021reg008 BA OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20 Vertikálna zelená stena 1000 €
2021reg009 KE SVETIELKO POMOCI n.o. Ochrana zdravia detí s onkologickými chorobami 720 €
2021reg013 ZA Združenie na záchranu Lietavského hradu Dobrovoľnícka pomoc hradu Lietava 1500 €
2021reg014 PO Autisti Prešov, Súkromná spojená škola Pokoj a šťastie 229 €
2021reg015 KE PUPPY LOVE – Občianske Združenie PUPPY LOVE – Občianske Združenie 1000 €
2021reg017 NR Štiavnica Mountains, o.z. Apiterapia 1500 €
2021reg018 NR Centrum pre deti a rodiny Nitra Snoezelen miestnosť pre deti v CDR Nitra 1500 €
Podporené projekty v roku 2019

Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB  2019

Nadácia Tatra banky podporila 15 projektov celkovou sumou 16 700 EUR.

Číslo projektu Kraj Názov organizácie Názov projektu Suma
2019reg001 BB OZ Naša Revúca Deň detí Revúca 1 000,00 €
2019reg002 BB Hokejový klub HC 07 Detva-mládež Na ľade sa to nezačína ani nekončí 800,00 €
2019reg003 BA Stredisko sociálnych služieb Petržalka Sprievodca seniorov po Bratislave 1 200,00 €
2019reg004 BA OZ Vodníček Rodičovské združenie pri Materskej škole Tupolevova 20 Záhrada, ktorá učí 900,00 €
2019reg005 KE ZŠ Mládežnícka 3, Košice-Šaca Z rozprávky do rozprávky 700,00 €
2019reg006 KE Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice Revitalizácia átria školy na ZŠ Belehradská 1 300,00 €
2019reg007 KE VERBUM BONUM, o. z. Kláštorná záhrada pre všetkých 1 500,00 €
2019reg008 NR Rodičovské združenie pri Materskej škole Štiavnická Oživme farby v živote našich detí 1 000,00 €
2019reg009 NR OZ Zatúlané psíky Šaľa POMOC Zatúlaným psíkom Šaľa 700,00 €
2019reg010 NR Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra Pomoc deťom 1 500,00 €
2019reg011 TN Radostná práca Biodiverzita v sade 1 200,00 €
2019reg012 TN OZ GaBa Sokolie hniezdo, učebňa v Baťovianskej záhrade 1 200,00 €
2019reg013 TN Hornonitrianske stopy, o. z. Bojnicko-dubnické cyklotrasy 1 500,00 €
2019reg014 ZA Orbis Nostri Stromček 1 000,00 €
2019reg015 ZA Združenie na záchranu Lietavského hradu Dobrovoľnícka pomoc hradu Lietava 1 200,00 €

 

Podporené projekty v roku 2018

Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB  2018

Nadácia Tatra banky podporila 8 projektov celkovou sumou 40 000 EUR.

Číslo projektu Kraj Názov organizácie Názov projektu Suma
2018reg001 Prešovský OZ Čavargy Plán aktivít OZ Čavargy 5 000 €
2018reg002 Bratislavský OZ Zelená hliadka Plán aktivít OZ Zelená hliadka 5 000 €
2018reg003 Nitriansky OZ Zatúlané psíky Šaľa Plán aktivít OZ Zatúlané psíky Šaľa na rok 2019 5 000 €
2018reg004 Košický Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice Plán aktivít Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice 5 000 €
2018reg005 Trnavský OZ Útulný domov Plán aktivít OZ Útulný domov na rok 2019 5 000 €
2018reg006 Banskobystrický OZ kRaj Plán aktivít OZ kRaj na rok 2019 5 000 €
2018reg007 Žilinský OZ Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá Plán aktivít OZ Záchranná akcia Ekocentrum Zázrivá na rok 2019 5 000 €
2018reg008 Trenčiansky OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Lazy pod Makytou Plán aktivít Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Lazy pod Makytou 5 000 €