u
Grantové programy

umenie

u

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v súčasnosti rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do boja s koronavírusom. Na tento účel sme vyčlenili až 500 000 EUR.

Z toho 200 000 EUR sme venovali najurgentnejším projektom – o alokácií týchto peňazí rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. Zároveň sme vypísali 2 kolá otvorenej výzvy boja proti koronavírusu.

V 1. kole sme viac ako 100 zdravotníckym a sociálnym organizáciám vyplatili 170 000 eur. V 2. kole, ktoré bolo určené pre všeobecných lekárov pre deti a dospelých sme rozdelili ďalších 130 00 eur.

Po reakcii na zdravotnú krízu sme zareagovali aj na ekonomickú krízu, ktorá má signifikantný dopad na umenie. Preto sme aktívne oslovili Bratislavský samosprávny kraj a rozhodli sme sa spoločne prispieť sumou 300 000 EUR na nezávislé bratislavské umenie (každý rovným dielom 150 000 EUR).

V r. 2021 sa k nášmu tradičnému Grantovému programu Umenie radi vrátime.

Finančne podporíme študentov na umeleckých VŠ, ale aj mladých slobodných umelcov. Ide o projekty, v ktorých mladý umelec v spolupráci s etablovaným tvorcom alebo vysokoškolským pedagógom vytvára nové dielo (výstavu, inštaláciu, film, hudobné dielo, interpretačný výkon a pod.), a to v oblastiach výtvarné umenie, divadlo, film a hudba. Podporíme aj tvorbu mladých dizajnérov. A mladým literátom pomôžeme tak, že ich spojíme s renomovanými autormi, s ktorými môžu diskutovať o svojich textoch.

Každá umelecká oblasť (výtvarné umenie, film, divadlo, hudba, dizajn, literatúra) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
umenie
Grantový program
Audiovizuálna tvorba – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Výtvarné umenie – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Hudba – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Literatúra – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
26. októbra (utorok)
Grantový program
Dizajn – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
26. októbra (utorok)
Grantový program
Divadlo – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)