u
Grantové programy

umenie

u

Finančne podporíme študentov na umeleckých VŠ, ale aj mladých slobodných umelcov. Ide o projekty, v ktorých mladý umelec v spolupráci s etablovaným tvorcom alebo vysokoškolským pedagógom vytvára nové dielo (výstavu, inštaláciu, film, hudobné dielo, interpretačný výkon a pod.), a to v oblastiach výtvarné umenie, divadlo, film a hudba. Podporíme aj tvorbu mladých dizajnérov. A mladým literátom pomôžeme tak, že ich spojíme s renomovanými autormi, s ktorými môžu diskutovať o svojich textoch.

Každá umelecká oblasť (výtvarné umenie, film, divadlo, hudba, dizajn, literatúra) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
umenie
Grantový program
Audiovizuálna tvorba
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
Grantový program
Výtvarné umenie
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
Grantový program
Hudba
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
Grantový program
Literatúra
Termín otvorenia
30. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (utorok)
Grantový program
Dizajn
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
Grantový program
Divadlo
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)