u
Grantové programy

umenie

u

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v roku 2020 rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do reakcií na horúce situácie v spoločnosti.

Na boj s koronavírusom sme venovali 500 000 EUR a nezávislé bratislavské umenie sme spolu s BSK podporili sumou 300 000 EUR. Na základe aktuálnej situácie sme v tomto roku pozastavili všetky pôvodné tradičné grantové programy.

V budúcnosti sa k nášmu tradičnému Grantovému programu Umenie radi vrátime.

Finančne podporíme študentov na umeleckých VŠ, ale aj mladých slobodných umelcov. Ide o projekty, v ktorých mladý umelec v spolupráci s etablovaným tvorcom alebo vysokoškolským pedagógom vytvára nové dielo (výstavu, inštaláciu, film, hudobné dielo, interpretačný výkon a pod.), a to v oblastiach výtvarné umenie, divadlo, film a hudba. Podporíme aj tvorbu mladých dizajnérov. A mladým literátom pomôžeme tak, že ich spojíme s renomovanými autormi, s ktorými môžu diskutovať o svojich textoch.

Každá umelecká oblasť (výtvarné umenie, film, divadlo, hudba, dizajn, literatúra) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
umenie
Grantový program
Audiovizuálna tvorba – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Výtvarné umenie – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Hudba – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Literatúra – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
26. októbra (utorok)
Grantový program
Dizajn – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
26. októbra (utorok)
Grantový program
Divadlo – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)