d

Dokumenty

d
Dokumenty o nadácii

Nadácia Tatra banky bola zriadená na základe nadačnej listiny. Riadi sa internými pravidlami, ktoré schválila jej správna rada:

Politika konfliktu záujmov
Grantové pravidlá

Výročné správy
Na stiahnutie

Logo na stiahnutie

2016

pdf

horizontálne logo modré

adobe illustrator (CMYK)
jpeg (RGB)

horizontálne logo biele

adobe illustrator (CMYK)
jpeg (RGB)

vertikálne logo modré

adobe illustrator (CMYK)
jpeg (RGB)

vertikálne logo biele

adobe illustrator (CMYK)
jpeg (RGB)