n

Ľudia v nadácii

n

 

Michal-Liday„Veríme, že iba múdri a vzdelaní ľudia dokážu kultivovať našu spoločnosť, ktorej chceme byť ako firma dôstojnou súčasťou. Preto sme sa rozhodli založiť Nadáciu Tatra banky, ktorá už od roku 2004 podporuje práve oblasť umenia a vzdelávania. Vieme, že iba systematickou, dlhodobou a dôslednou prácou dokážeme veci ovplyvňovať, meniť k lepšiemu a prispieť tak k lepšej spoločnosti.“

Michal Liday
predseda Správnej rady,
generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva
Tatra banky


Milada-Halova„Nadáciu Tatra banky vnímam ako ‚poklad Tatra banky‘, ktorý si máme chrániť a venovať mu veľa pozornosti. Ako zrelá spoločnosť sa, prirodzene, zamýšľame nad zmyslom svojej existencie mimo zarábania peňazí. Prepájame osobnosť Tatra banky primárne cez aktivity nadácie s témami, ktoré nás definujú a sú blízke aj svetu našich klientov. Podporu umenia, vzdelávania a technológií máme vo svojej DNA, cítime to veľmi prirodzene, radi by sme spoluvytvárali spoločnosť, ktorá je nielen podnikateľsky správna, ale aj hodnotovo vzácna.“

Milada Halová
členka správnej rady,
riaditeľka Odboru brand managementu


Martin-Kubik„Podporu a pomoc krajine a regiónu, v ktorých žijeme, považujem za dôležitú súčasť nášho života. Forma môže byť individuálna, dôležitý je hlavne čas, ktorý sme ochotní venovať nášmu okoliu. Aj preto som veľmi rád, že Nadácia Tatra banky systematicky podporuje rozvoj umenia a vzdelania na Slovensku. Umenie stimuluje naše zmysly, pomáha nám uskutočňovať naše vízie a robí život krajším. Vzdelanie je najdôležitejším predpokladom našej šťastnej budúcnosti.“

Martin Kubík
člen Správnej rady,
člen predstavenstva Tatra banky


Eva-Sinkova„Nadácia Tatra banky je pre mňa srdcovou záležitosťou. Som vďačná za všetky inšpiratívne projekty, umelecké diela, inovatívne myšlienky, štúdiá a osobnosti, ktoré sme mohli podporiť. Za všetko, čo vďaka Nadácii Tatra banky mohlo uzrieť svetlo tohto sveta a obohatiť tak krajinu, v ktorej žijeme. Možno tak veľakrát vzniklo niečo, čo by sa bez Nadácie Tatra banky realizovalo ťažko alebo by nevzniklo vôbec. Zároveň sa teším aj na talentovaných ľudí, na stretnutia s nimi a na všetky zmysluplné projekty, ktoré podporíme v budúcnosti. Aby sme žili v dobrom svete a v dobrej krajine.“

Eva Šinková
riaditeľka Nadácie Tatra banky


zuzana-ondrova„Každý z nás či už vedome alebo podvedome inklinuje k inej oblasti verejného života. Kým niekoho hodnoty smerujú k umeniu alebo vzdelávaniu, pre druhého je srdcovou záležitosťou šport, ochrana prírody či sociálna pomoc. Myslím, že je skvelé, že Nadácia Tatra banky sa dlhodobo strategicky orientuje na umenie, vzdelávanie a digitálne technológie, no zároveň prostredníctvom zamestnaneckých grantových programov podporuje také organizácie a projekty, ktoré sú hodnotovo blízke nám, zamestnancom. Ako jednotlivci tak máme možnosť pomáhať ľuďom a komunitám, v ktorých sa pohybujeme a na ktorých nám osobne záleží.“

Zuzana Ondrová
manager zamestnaneckých grantových programov


daniela-suttner

„Práca v Nadácii mi umožňuje podať pomocnú ruku ľuďom a organizáciám, ktoré to potrebujú, majú verejnoprospešné ciele, vízie a sú zároveň ochotné na sebe pracovať. Realizujú projekty, ktoré povznášajú a posúvajú dopredu ich samých, rôzne sociálne skupiny, či spoločnosť ako takú. Chcieť porozumieť potrebám druhých je pre nás dôležité, preto podporujeme činy vykonané v prospech iných. Verím, že prostredníctvom podpory zmysluplných aktivít, sa jednotlivci či organizácie stávajú lepšími, čím obohacujú aj svet okolo nás.“

Daniela Suttner
odborný asistent pre projekt Ceny Nadácie Tatra banky za umenie


„Vďaka práci v Nadácii mám možnosť vidieť potenciál ľudí, ale aj podporu, ktorá je na jeho naplnenie potrebná. Vo všeobecnosti vnímam podporu ako prejav, ktorý nám napomáha rásť a realizovať sa. Vďaka jej prepojeniu s verejnoprospešnými cieľmi, sa posúvame vpred nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť.“

Andrea Addová
manager grantových programov a odborný asistent managera Nadácie Tatra banky


Marcel-Zajac

„Nadácia Tatra banky je pevnou a stabilnou verejnoprospešnou filantropickou inštitúciou, ktorá nezištne podporuje aktívnych občanov a neziskové inštitúcie v ich ambícii o osobný, ale hlavne spoločenský rozvoj v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, umenia a rozvoja digitálnych zručností. Okrem vyčísliteľného prínosu vo verejných oblastiach, ktoré nadácia podporuje, je samotná jej existencia a rozvoj dôležitou súčasťou historickej zmeny slovenskej spoločnosti po roku 1989. Dopĺňa komplexný charakter neštátnej, súkromnej časti našej spoločnosti o jej sociálnu, solidárnu, rozvojovú a spoločensky angažovanú podobu.“

Marcel Zajac
správca Nadácie Tatra banky


Dozorná rada nadácie

  • Ing. Marta Rejholcová
  • Ing. Jana Chlebanová
  • Mgr. Henrieta Ághová

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v minulosti podieľali na vytváraní hodnôt, programu a fungovaní Nadácie Tatra banky:

Rainer Franz, Igor Vida, Miroslav Uličný, Roman Začka, Dušan Šemrinec, Zuzana Böhmerová, Andrea Šalingová, Lucia Štefanková, Elena Bročková, Lenka Šemrincová a mnohí ďalší.

Zo srdca ďakujeme.