p
Zamestnanecký grantový program

Prvá pomocTB

p

Prvá pomocTB

Nadácia Tatra banky ponúka pomocnú ruku zamestnancom alebo ich rodinným príslušníkom v rámci zamestnaneckého grantového programu Prvá pomocTB.

V roku 2020 vyčlenila Nadácia Tatra banky sumu 50 000 EUR, ktorá bude rozdelená v troch kolách.

Termín uzávierky pre I. kolo:
24. februára (pondelok)
Termín uzávierky pre II. kolo:
20. júla (pondelok)
Termín uzávierky pre III. kolo:
09. novembra (pondelok)
Kritériá grantového programu

Zamestnanecký program Prvá pomocTB

Program Prvá pomocTB ponúka už od roku 2012 pomocnú ruku zamestnancom Tatra banka Group a ich najbližším príbuzným. Jeho úlohou je uľahčiť im náročné životné situácie, zmierniť finančné náklady spojené s riešením zdravotného či sociálneho problému alebo s ťažkosťami zapríčinenými prírodnou katastrofou či cudzím zavinením.

Každý zamestnanec môže o pomoc pre seba alebo svojich priamych rodinných príslušníkov (rodičia, súrodenci, deti, životní partneri) požiadať raz ročne vyplnením elektronickej žiadosti.

Maximálna výška jednorazovej pomoci je 1 500 €.

O žiadostiach rozhoduje Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania poradného výboru.