p
Zamestnanecký grantový program

Prvá pomocTB

p

Prvá pomocTB

Nadácia Tatra banky ponúka pomocnú ruku zamestnancom alebo ich rodinným príslušníkom v rámci zamestnaneckého grantového programu Prvá pomocTB.

V roku 2024 vyčlenila Nadácia Tatra banky sumu 60 000 EUR, ktorá bude rozdelená v troch kolách.

V roku 2024
3.kolá uzávierok
Kritériá grantového programu

Zamestnanecký program Prvá pomocTB

Program Prvá pomocTB ponúka už od roku 2012 pomocnú ruku zamestnancom Tatra banka Group a ich najbližším príbuzným. Jeho úlohou je uľahčiť im náročné životné situácie, zmierniť finančné náklady spojené s riešením zdravotného či sociálneho problému alebo s ťažkosťami zapríčinenými prírodnou katastrofou či cudzím zavinením.

Každý zamestnanec môže o pomoc pre seba alebo svojich priamych rodinných príslušníkov (rodičia, súrodenci, deti, životní partneri) požiadať raz ročne vyplnením elektronickej žiadosti.

Maximálna výška jednorazovej pomoci je 1 500 €.

V prípade závažného a pretrvávajúceho problému je možné podať opakovanú žiadosť pre rovnakého príjemcu na rovnaký účel, maximálne však jednu v rámci jedného kalendárneho roka. Po individuálnom posúdení je takto možné získať tzv. Druhú pomoc, ktorej maximálna výška je 750 €.

Zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka je možné podporiť trikrát.

O žiadostiach rozhoduje Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania poradného výboru.