t

Čítanie z TABLOIDu

t

TABLOID 2021

V roku 2021 sme organizovali už 26. ročník Cien Nadácie Tatra banky, ktoré oceňujú mimoriadne umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok. Prostredníctvom TABLOIDu dostávajú laureáti možnosť prezentovať svoje ocenené diela.

Vypočujte si predčítanie o tvorbe, postojoch a názoroch umelcov ocenených Cenou Nadácie Tatra banky za umenie 2021 v podaní Richarda Stankeho, člena činohry SND a člena poroty Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2021.