v
Grantové programy

vzdelanie

v

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v roku 2020 rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do reakcií na horúce situácie v spoločnosti.

Na boj s koronavírusom sme venovali 500 000 EUR a nezávislé bratislavské umenie sme spolu s BSK podporili sumou 300 000 EUR. Na základe aktuálnej situácie sme v tomto roku pozastavili všetky pôvodné tradičné grantové programy.

V budúcnosti sa k pôvodným Grantovým programom radi vrátime.

Finančne podporíme študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl, ktorí chcú absolvovať vzdelávacie podujatie v zahraničí. Rovnako ponúkame finančnú podporu slovenským vysokých školám a mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim na pôde slovenských vysokých škôl, aby mohli zlepšiť alebo rozšíriť ponuku svojich vzdelávacích programov.

Každá grantová oblasť (SŠ, VŠ, inštitúcie) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
vzdelanie
Grantový program
Pre stredoškolákov – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
05. februára (streda)
Termín odovzdania projektov
23. marca (pondelok)
Grantový program
Pre vysokoškolákov – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
02. marca (pondelok)
Termín odovzdania projektov
14. apríla (utorok)
Grantový program
Pre inštitúcie – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
01. apríla (streda)
Termín odovzdania projektov
25. mája (pondelok)