v
Grantové programy

vzdelanie

v

Finančne podporíme študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl, ktorí chcú absolvovať vzdelávacie podujatie v zahraničí. Rovnako ponúkame finančnú podporu slovenským vysokých školám a mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim na pôde slovenských vysokých škôl, aby mohli zlepšiť alebo rozšíriť ponuku svojich vzdelávacích programov.

Každá grantová oblasť (SŠ, VŠ, inštitúcie) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
vzdelanie
Grantový program
pre stredoškolákov
Termín otvorenia
16. januára (pondelok)
Termín odovzdania projektov
27. februára (pondelok)
Grantový program
pre vysokoškolákov
Termín otvorenia
06. februára (pondelok)
Termín odovzdania projektov
06. apríla (štvrtok)
Grantový program
pre inštitúcie
Termín otvorenia
26. júna (pondelok)
Termín odovzdania projektov
25. septembra (pondelok)