v
Grantové programy

vzdelanie

v

Finančne podporíme študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl, ktorí chcú absolvovať vzdelávacie podujatie v zahraničí. Rovnako ponúkame finančnú podporu slovenským vysokých školám a mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim na pôde slovenských vysokých škôl, aby mohli zlepšiť alebo rozšíriť ponuku svojich vzdelávacích programov.

Každá grantová oblasť (SŠ, VŠ, inštitúcie) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
vzdelanie
Grantový program
Štipendiá pre stredoškolákov
Termín otvorenia
15. januára (pondelok)
Termín odovzdania projektov
26. februára (pondelok)
Grantový program
Štipendiá pre vysokoškolákov
Termín otvorenia
05. februára (pondelok)
Termín odovzdania projektov
09. apríla (utorok)
Grantový program
Pre inštitúcie
Termín otvorenia
24. júna (pondelok)
Termín odovzdania projektov
23. septembra (pondelok)
Grantový program
Digital pre stredné školy
Termín otvorenia
02. septembra (pondelok)
Termín odovzdania projektov
14. októbra (pondelok)
Grantový program
Digital pre vysoké školy
Termín otvorenia
02. mája (štvrtok)
Termín odovzdania projektov
01. júla (pondelok)