v
Grantové programy

vzdelanie

v

Finančne podporíme študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl, ktorí chcú absolvovať vzdelávacie podujatie v zahraničí. Rovnako ponúkame finančnú podporu slovenským vysokých školám a mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim na pôde slovenských vysokých škôl, aby mohli zlepšiť alebo rozšíriť ponuku svojich vzdelávacích programov.

Každá grantová oblasť (SŠ, VŠ, inštitúcie) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
vzdelanie
Grantový program
pre stredoškolákov
Termín otvorenia
17. januára (pondelok)
Termín odovzdania projektov
28. februára (pondelok)
Grantový program
pre vysokoškolákov
Termín otvorenia
04. februára (piatok)
Termín odovzdania projektov
10. apríla (nedeľa)
Grantový program
pre inštitúcie
Termín otvorenia
27. júna (pondelok)
Termín odovzdania projektov
26. septembra (pondelok)