v
Grantové programy

vzdelanie

v

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v súčasnosti rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do boja s koronavírusom. Na tento účel sme vyčlenili až 500 000 EUR.

Z toho 200 000 EUR sme venovali najurgentnejším projektom – o alokácií týchto peňazí rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. Zároveň sme vypísali 2 kolá otvorenej výzvy boja proti koronavírusu.

V 1. kole sme viac ako 100 zdravotníckym a sociálnym organizáciám vyplatili 170 000 eur. V 2. kole, ktoré je je určené pre všeobecných lekárov pre deti a dospelých rozdelíme ďalších 130 00 eur.

V budúcnosti sa k pôvodným Grantovým programom radi vrátime.

Finančne podporíme študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl, ktorí chcú absolvovať vzdelávacie podujatie v zahraničí. Rovnako ponúkame finančnú podporu slovenským vysokých školám a mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim na pôde slovenských vysokých škôl, aby mohli zlepšiť alebo rozšíriť ponuku svojich vzdelávacích programov.

Každá grantová oblasť (SŠ, VŠ, inštitúcie) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
vzdelanie
Grantový program
Pre stredoškolákov – dočasne zrušený
Termín otvorenia
05. februára (streda)
Termín odovzdania projektov
23. marca (pondelok)
Grantový program
Pre vysokoškolákov – dočasne zrušený
Termín otvorenia
02. marca (pondelok)
Termín odovzdania projektov
14. apríla (utorok)
Grantový program
Pre inštitúcie
Termín otvorenia
01. apríla (streda)
Termín odovzdania projektov
25. mája (pondelok)