v
Grantové programy

vzdelanie

v

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v súčasnosti rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do boja s koronavírusom. Na tento účel sme vyčlenili až 500 000 EUR.

Z toho 200 000 EUR sme venovali najurgentnejším projektom – o alokácií týchto peňazí rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. Zároveň sme vypísali 2 kolá otvorenej výzvy boja proti koronavírusu.

V 1. kole sme viac ako 100 zdravotníckym a sociálnym organizáciám vyplatili 170 000 eur. V 2. kole, ktoré bolo určené pre všeobecných lekárov pre deti a dospelých sme rozdelili ďalších 130 00 eur.

Po reakcii na zdravotnú krízu sme zareagovali aj na ekonomickú krízu, ktorá má signifikantný dopad na umenie. Preto sme aktívne oslovili Bratislavský samosprávny kraj a rozhodli sme sa spoločne prispieť sumou 300 000 EUR na nezávislé bratislavské umenie (každý rovným dielom 150 000 EUR).

V budúcnosti sa k pôvodným Grantovým programom radi vrátime.

Finančne podporíme študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl, ktorí chcú absolvovať vzdelávacie podujatie v zahraničí. Rovnako ponúkame finančnú podporu slovenským vysokých školám a mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim na pôde slovenských vysokých škôl, aby mohli zlepšiť alebo rozšíriť ponuku svojich vzdelávacích programov.

Každá grantová oblasť (SŠ, VŠ, inštitúcie) má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
vzdelanie
Grantový program
Pre stredoškolákov – obnovíme na jar 2021
Termín otvorenia
05. februára (streda)
Termín odovzdania projektov
23. marca (pondelok)
Grantový program
Pre vysokoškolákov – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
02. marca (pondelok)
Termín odovzdania projektov
14. apríla (utorok)
Grantový program
Pre inštitúcie – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
01. apríla (streda)
Termín odovzdania projektov
25. mája (pondelok)