p
Partnerstvá z oblasti

vzdelanie

p

S hrdosťou organizujeme stretnutia s držiteľmi Nobelovej a Pulitzerovej ceny. Privítali sme už 7 držiteľov Nobelovej ceny a 7 držiteľov Pulitzerovej ceny. V Tatra banke aj v Nadácii Tatra banky veríme, že vzdelanie je základným stavebným prvkom zdravej spoločnosti.

Nobel Prize Lecture Series

Nobelova cena bola prvýkrát udelená v roku 1901. Je každoročne udeľovaná za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo. Všeobecne je považovaná za najhodnotnejšie ocenenie, ktoré sa dnes udeľuje. Nadácia Tatra banky pozvala na Slovensko už 8 držiteľov Nobelovej ceny. Boli to Klaus von Klitzing (fyzika), Finn Erling Kydland, Eric Maskin, Olliver E. Williamson, Edmund Strother Phelps, Robert A. Mundell, Edward C. Prescott, Robert John Aumann (všetci za ekonómiu).

Program vedca pozostáva z troch častí – zo série rozhovorov s novinármi, z verejnej prednášky na niektorej vysokej škole v Bratislave a osobného stretnutia so študentmi. V súčasnosti na projekte spolupracujeme s Nadáciou Petit Academy, novinami The Slovak Spectator a denníkom SME.

Záznam z prednášky Klaus von Klitzing 2019

Pulitzer Prize Lecture Series

Pulitzerova cena je prestížne americké žurnalistické a umelecké ocenenie, ktoré sa udeľuje už od roku 1917 a v súčasnosti obsahuje 21 kategórií. V aule Univerzity Komenského v Bratislave už prednášalo 7 významných mien vrátane Matta Apuzza, Iana Johnsona, Deborah Nelsonovej, Jamesa B. Steela, Walta Bohdanicha, Tima Weinera a Joshuu Friedmana. V súčasnosti na projekte spolupracujeme s Nadáciou Petit Academy, novinami The Slovak Spectator a denníkom SME.

Záznam z prednášky Matt Apuzzo 2021

Záznam z prednášky Ian Johnson 2018

Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Tatra banka spolu s ďalšími partnermi zo súkromného sektora vložila financie do vzniku nového IT inštitútu.
Kempelenov inštitút inteligentných technológií v sebe spája témy, ktoré nás dlhodobo profilujú a považujeme ich za strategicky kľúčové: vzdelanie, digitálne inovácie a zotrvanie mimoriadnych talentov na Slovensku. Je pre nás česť byť pri založení tejto výnimočnej inštitúcie, ktorá bude mať významný podiel na tom, aby bolo Slovensko vyspelou znalostnou ekonomikou.

Oficiálna stránka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií

SKYRO – Stredná škola budúcnosti

Novovznikajúca stredná škola Skyro vzdeláva svojich študentov v najmodernejších technológiách 21. storočia. Pod vedením top expertov z praxe sa výučba zameriava na vývoj digitálnych aplikácii, tvorbu digitálnych hier a aplikovanie umelej inteligencie. Princíp, ktorý stredná škola využíva v učení – problem driven, vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom riešiť konkrétne problémy a zvyšuje ich mieru adaptability. Cieľom Skyro je, aby bolo každému študentovi umožnené napredovať jeho vlastným tempom, ale aj aby sa študenti navzájom akceptovali a pomáhali si.

Oficiálna stránka SKYRO

Infosecurity.sk

Nadácia Tatra banky podporila projekt Infosecurity.sk zameraný na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach, ktorý stojí v opozícii proti aktivitám dezinformačných aktérov. Cieľom je odhaľovanie a vyvracanie nebezpečného a nepravdivého obsahu, ozdravovanie informačného priestoru a budovanie povedomia o dôležitých celospoločenských témach. V rámci troch mesiacov pripraví Infosecurity.sk v spolupráci s portálom Aktuality.sk 12 epizód podcastov. Prvá epizóda podcastu s podporou Nadácie Tatra banky bola publikovaná na webe Infosecurity.sk v pondelok 4. apríla 2022.

Oficiálna stránka Infosecurity.sk

Podcasty nájdete tu.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, ktorého zámerom je prispievať k zvyšovaniu úrovne ekonomického poznania, myslenia, vzdelávania a vnímania podstaty princípov ekonómie na Slovensku.

Oficiálna stránka Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie. Monitoruje financovanie verejného sektora, vypracováva analýzy a odporúčania pre hospodársku politiku a zároveň komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. V rámci projektu každoročne pokračuje v zlepšovaní ekonomického vzdelávania v oblastiach, ako je ekonomická olympiáda, prednášky svetových ekonómov, vesmír verejných výdavkov a medzinárodná konferencia Free Market Road Show.

Oficiálna stránka INESS-u – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz

TEDx

Občianske združenie TEDxBratislava organizuje multižánrovú konferenciu na štýl svetovej konferencie TED. Podujatie TEDxBratislava dáva priestor jedinečným osobnostiam zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktoré sú výnimočné svojím zmýšľaním, skutkami, talentom či potenciálom. Z vystúpenia každého rečníka sa vyhotovujú videozáznamy, ktoré sú dostupné širokej verejnosti.

Oficiálna stránka TEDxBratislava

TEDxYouth@Bratislava

Cieľom občianskeho združenia Youth@Bratislava je zorganizovať ďalší ročník podujatia TEDxYouth@Bratislava. Konferencie TEDx sú celosvetovo renomovaným formátom a od podobných podujatí sa odlišujú svojím heslom – „myšlienky hodné šírenia“. Určené sú pre študentov stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Formát sa skladá z prednášok nazývaných TED Talks, na ktoré sú pozvaní zaujímaví hostia z rôznorodých oblastí vedy, umenia, politiky, vzdelávania, biznisu či technológie.

Oficiálna stránka TEDxYouth@Bratislava

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

Oficiálna stránka The Duke of Edinbugh´s International Award

DofE Leaders of Tomorrow

Tatra banka je partnerom programu Leaders of Tomorrow, ktorý umožňuje ľudom z firemného prostredia, aby sa stali lídrami mladých ľudí v rámci vzdelávacieho programu DofE. Program tak rozvíja líderské a manažérske zručnosti a zručnosti osobnostného rozvoja zapojených ľudí.

Viac informácii o projekte Leaders of Tomorrow nájdete tu.

Fenomény sveta

Cieľom dlhodobého projektu v spolupráci so spoločnosťami Edulab a Agemsoft je priniesť inovatívne prvky do vzdelávania na 2. stupni základných škôl. Popritom sprístupniť moderné, hravé a interaktívne učebné materiály, ktoré zodpovedajú dobe, v ktorej žijeme, a zároveň napĺňajú ciele Štátneho vzdelávacieho programu. Videoobsah projektu zabezpečuje BBC.

Oficiálna stránka projektu Fenomény sveta

Forbes 30 pod 30

Slovenský ekvivalent amerického eventu magazínu Forbes. Je plné inšpiratívnych rozhovorov, prezentácií a prípadových štúdií. Podujatie je spojené s odovzdávaním ocenení mladým podnikateľom, inovátorom z rôznych oblastí, kreatívcom i športovcom z rebríčka Forbes Slovensko a Forbes Česko 30 POD 30.

Oficiálna stránka Forbes 30 pod 30

Nexteria Leadership Academy

Tatra banka je generálnym partnerom Nexteria Leadership Academy. Ide o 3-ročný intenzívny vzdelávací program určený pre aktívnych mladých ľudí, ktorí chcú ďalej rásť a byť lídrami v biznise, IT, verejnom sektore, vede, práve a ďalších dôležitých oblastiach. Nexteria stelesňuje hodnoty, ktoré sú nám blízke. Mladí ľudia z Nexterie sú pre nás v mnohých smeroch inšpiráciou. Z každého projektu si odnášame hodnotné výstupy, ktoré vieme okamžite aplikovať v praxi.

Oficiálna stránka Nexteria

UniSpace

Tatra banka je partnerom coworkingového projektu UniSpace na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. UniSpace ponúka multifunkčné priestory na prácu, štúdium, ale aj zábavu a oddych.

Viac informácii o coworkingovom projekte UniSpace najdete tu.

Talentway - BankAcademy

V spolupráci s programom Talentway, Národohospodárskou a Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave vznikol projekt BankAcademy. Ide o jedinečnú možnosť pre študentov nahliadnuť do zákulisia retailového a korporátneho bankovníctva prostredníctvom reálneho zadania od odborníkov z praxe.

Oficiálna stránka Talentway

Duálne vzdelávanie

Tatra banka sa ako prvá banka zapojila do systému duálneho vzdelávania. V septembri 2018 a 2019 sme spustili pilotné ročníky v nadstavbovom odbore Financie a neskôr aj v odbore Obchodná akadémia. Spolupracujeme so 4 Obchodnými akadémiami na Slovensku: s Obchodnou akadémiou Dudova a Obchodnou akadémiou Račianska v Bratislave, s Obchodnou akadémiou Bolečkova v Nitre a s Obchodnou akadémiou Watsonova v Košiciach. Študenti sú vrámci Duálneho vzdelávania pripravovaní na prácu v banke, primárne v pobočkách a v call centre.

Oficiálna stránka Duálneho vzdelávania

WIBO

Tatra banka je partnerom webovej aplikácie s portfóliom služieb podporujúcich výber školy a kariérneho smerovania. Cieľom WIBO je vytvoriť unikátny a bezpečný ekosystém, ktorý pokryje celú kariérovú cestu, zjednotí čo najviac zainteresovaných strán a poskytne technológie, ktoré otvárajú príležitosti.

Viac informácii o WIBO nájdete tu.

DASATO

Tatra banka je partnerom ročného rozvojového programu, ktorý pomáha stredoškolákom rásť. Víziou programu je posilňovať všetky regióny Slovenska cez rozvoj aktívnych stredoškolákov, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných projektov. Komunitu tvoria aktívni študenti a absolventi, inšpiratívni mentori, profesionálni lektori a zaujímavé organizácie.

Oficiálna stránka rozvojového programu DASATO.