n

Nadácia Tatra banky

n

Naša misia

Naším zakladateľom je Tatra banka. Banka, ktorá miluje inovácie a s hrdosťou podporuje umenie a vzdelávanie. Veríme, že tieto svety je možné prepájať. Veríme, že krása, múdrosť a inteligentná budúcnosť budú vytvárať svet, v ktorom chceme žiť a ktorý chceme aj pre budúce generácie.

Nadácia Tatra banky je znakom toho, že chápeme a plne prežívame aj solidárny, vizionársky a občiansky rozmer našej existencie. Od nášho vzniku v roku 2004 sme rozdelili viac ako 9 mil. eur.

V roku 2020 podporila Nadácia Tatra banky v oblastiach vzdelávanie, umenie, digital a COVID 386 organizácii. Na boj s koronavírusom sme vynaložili 500 000 EUR. Celkovo sme podporili projekty v sume 1 750 000 EUR.


Naša programová stratégia

Zameriavame sa na podporu projektov z oblasti umenia, vysokoškolského, stredoškolského vzdelávania a vzdelávania a rozvoja v oblasti digitálnych technológií.

Nadácia je typicky grantovou organizáciou. Až 85 % podpory je udeľovanej prostredníctvom otvorených grantových programov: Umenie, Vzdelanie a Digital. Okrem toho podporujeme niektoré vybrané partnerské organizácie a pozývame na Slovensko výnimočné osobnosti, napríklad nositeľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny.

Pre naše otvorené grantové programy sú typické:

OTVORENOSŤ, ROVNOSŤ ŠANCÍ
Máme otvorené a verejne známe termíny vyhlásenia, uzávierky a vyhodnotenia grantových programov.
Sme otvorení každému, kto spĺňa podmienky konkrétneho grantového programu.

SPRAVODLIVOSŤ
To, čo rozhoduje, je vždy a jedine kvalita

  • kvalita projektu,
  • kvalita predkladateľa (napr. prospech v prípade študentov),
  • kvalita hodnotiteľov (experti z danej oblasti),
  • rovnaké termíny pre všetkých.

TRANSPARENTNOSŤ POSUDZOVANIA AJ VÝSLEDKU
Informujeme tých, ktorí uspeli, aj tých, ktorí neuspeli.


Koho podporujeme?

Podporujeme fyzické osoby s tzv. sociálnym statusom, tak ako nám ukladá zákon. Sú to najmä študenti VŠ, SŠ a nepodnikateľské právnické osoby – inštitúcie založené orgánmi štátnej správy alebo samosprávy a všetky právne formy mimovládnych neziskových organizácií.

Každé rozhodnutie o finančnej podpore schvaľuje Správna rada.