g

Naše partnerstvá

g

Chceme žiť vo svete, ktorý je a bude krásny, preto podporujeme umenie. Ale chceme, aby ľudia v ňom boli aj múdri, preto podporujeme vzdelávanie.

A veríme, že nové digitálne technológie pomôžu ľuďom posunúť sa v poznaní opäť ďalej, preto podporujeme ich rozvoj.

Grantový program
Partnerstvá umenie
Grantový program
Partnerstvá vzdelanie