Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2022

LAUREÁTI CENY NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE 2022 

V štvrtok 26. januára 2023 boli vyhlásení laureáti 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Sošku Múzy si v Hlavnej cene odniesli Joanna Kozuch, Valeria Schulczová, Zuzana Fialová, Gabriela Dzuríková, Ivana Kuxová, Jakub Rybárik, Branislav Bystriansky a Darina Abrahámová, Marcel Holubec W., Stanislav Palúch, Mila Haugová a András Cséfalvay. Špeciálnu cenu získala Gabriela Garlatyová.

Ocenenie Mladý tvorca v tomto roku získali Vera Lacková, Mária Schumerová, Annamária Janeková a Romana Ondrejkovičová, Terézia Denková, Gleb, Nicol Hochholczerová, Denis Kozerawski a Peter Kašpar.

Slávnostné odovzdávanie Cien Nadácie Tatra banky za umenie 2022 sa uskutočnilo v zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Cenou, ako aj symbolom pocty, ktorú laureáti získali, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získali aj finančnú odmenu.


AUDIOVIZUÁLNA TVORBA, FILM, TV A ROZHLAS

JOANNA KOZUCH ZA RÉŽIU ANIMOVANÉHO FILMU BOLO RAZ JEDNO MORE…

Joanna Kozuch je režisérka, výtvarníčka a animátorka. Aktuálne pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde absolvovala doktorandské štúdium. Film Bolo raz jedno more… rozpráva príbeh umierajúceho Aralského mora. Zároveň zachytáva tragédiu jednotlivcov žijúcich v Muynaku. Vplyvom politických rozhodnutí, ktoré obyvatelia mestečka nemohli ovplyvniť, stratili poklad, ktorý bol pre nich všetkým. Režisérka približuje príbehy posledných obyvateľov mestečka, ktorí si spomínajú na ligotavú pýchu rybárskej veľmoci a snívajú o návrate k veľkej vode. Súčasnosť tvorí cintorín lodí, ktoré už nikdy nevyplávajú z prístavu.


DIVADLO

VALERIA SCHULCZOVÁ, ZUZANA FIALOVÁ, GABRIELA DZURÍKOVÁ, IVANA KUXOVÁ, JAKUB RYBÁRIK, BRANISLAV BYSTRIANSKY A DARINA ABRAHÁMOVÁ ZA SPOLUAUTORSTVO INSCENÁCIE 24, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Príbeh, ktorý je už aj náš. Inscenácia 24 je napísaná podľa reálnych skutočností. S vojnou na Ukrajine sme objavili nepoznaný strach. Inscenácia je o nás, o hodnotách, ktoré chceme brániť, o nádeji, ktorú sa snažíme nájsť. O solidarite a ľudskosti. V inscenácii zažijete spoveď hercov, stand-up aj priame oslovenie divákov od hercov, ktorí si časť textov napísali sami. Osudy ukrajinských utečencov, postoje ruskej strany, ale najmä náš vzťah k tomu, čo sa deje, robia túto inscenáciu výnimočne aktuálnou. Potrebujeme sa posilniť, aby sme vedeli, že v šialenstve dejín nie sme sami. V divadle to dokážeme aspoň na chvíľu.


DIZAJN

MARCEL HOLUBEC W. ZA ODEVNÚ KOLEKCIU CONCRÉTE

Marcel Holubec W. čerpá inšpiráciu zo životných okolností, ktoré aktuálne prežíva. V roku 2022 cez prach prekročil nový prah a našiel v ňom nový domov, ateliér a showroom. So silným estetickým zmyslom a hravou kultivovanosťou sa dizajnér sústredil na architektonické tvary, presahujúc jednotlivé kategórie na bežné a koncepčné nosenie. Modely sú farebne neutrálne, v odtieňoch sivej, čiernej s modrým akcentom a materiálovo pre autora typické: hodvábny satén, šifón a hodvábna organza, vlna, bavlna, koža, neoprén. Dizajnér v kolekcii využíva aj techniku plisé, ktorá je pre jeho tvorbu signifikantná. Na kolekcii CONCRÈTE Marcel Holubec W. spolupracoval s Mikinou Dimunovou.


HUDBA

STANISLAV PALÚCH ZA HUDBU K PREDSTAVENIU PAŠIE, SĽUK

Stanislav Palúch študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na slovenskej hudobnej scéne sa vyníma ako univerzálny hráč orientujúci sa vo swingu, fusion, world music aj v ľudovej hudbe. Pašie – príbeh o človeku a zemi sú scénickou freskou o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti. Prvou je tradičná ľudová kultúra s obrazmi kalendárnych obyčajov spätých s cyklom striedania zimy a príchodu novej, životodarnej jari. Druhú podobu reprezentuje biblický novozákonný príbeh o zrade, prenasledovaní, zajatí, umučení a ukrižovaní Ježiša Krista. Cieľom predstavenia je interpretovať príbeh o človeku a zemi, živú tradíciu a biblické motívy súčasnými umeleckými prostriedkami, jazykom divadla, tanca a hudby.


LITERATÚRA

MILA HAUGOVÁ ZA ZBIERKU Z RASTLINSTVA, VYDAVATEĽSTVO SKALNÁ RUŽA

Mila Haugová píše poéziu, autobiografickú prózu, eseje. Jej básne boli preložené a knižne vydané v šiestich jazykoch. Okrem viacerých domácich ocenení získala v roku 2020 prestížnu medzinárodnú literárnu cenu Vilenica v Slovinsku. Vo svojej nateraz poslednej básnickej zbierke Z rastlinstva autorka pokračuje v humanistickej línii svojej doterajšej tvorby. Jej hlavnou inšpiráciou sú vzťahy lásky medzi mužom a ženou, medzi matkou a dcérou a teraz už aj vnučkami, s hlbokým záujmom o život spojený s prírodou a to, ako by sa dalo žiť v súzvuku ľudí, zvierat a rastlín. Haugovú zaujíma plynutie času a jeho vplyv na ľudský vývoj. Často sa v jej dielach vyskytujú spomienky na predošlé generácie. Verí v život, v ktorom je svedomie riadené srdcom a čistotou myšlienok. Zbierka je členená do troch oddielov a niekoľkých menších cyklov, ktoré funkčne organizujú Haugovej eruptívne písanie.


VÝTVARNÉ UMENIE

ANDRÁS CSÉFALVAY ZA VÝSTAVU DARWINIANA: KONCEPT SÚŤAŽE V PRÍRODE A JEHO PÔVOD V JAZYKU KAPITALIZMU, VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA, KOŠICE

András Cséfalvay študoval výtvarné umenie na Newcastle University a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde od roku 2014 pôsobí ako pedagóg. Vystavoval v mnohých európskych mestách i New Yorku. Cséfalvay je vizuálnym umelcom, vytvára príbehy, inštalácie, videá s použitím digitálnych technológií. Je spoluzakladateľom platformy digitálnych umení na Vysokej škole výtvarných umení. Pochopenie moci a dominancie, dôležitosti úrovní biodiverzity a zrodu konkurencie, to všetko je spojené s históriou evolúcie. Súťažiť je prirodzené. Robia to všetky zvieratá. Alebo tak si hovoríme a vyvodzujeme závery pre naše sociálne správanie, ktoré odzrkadľuje vonkajší prírodný svet. Konkurencia je prirodzená, pokiaľ je náš model prírody postavený na myšlienkach súťažiacich jednotiek.


ŠPECIÁLNA CENA

GABRIELA GARLATYOVÁ ZA MONOGRAFIU MARIA BARTUSZOVÁ, ARCHÍV MARIE BARTUSZOVEJ, KOŠICE A MESTSKÁ GALÉRIA, RIMAVSKÁ SOBOTA

Gabriela Garlatyová sa ako odborná konzultantka a kurátorka zbierky Marie Bartuszovej podieľala na príprave a realizácii jej autorskej výstavy v Tate Modern v Londýne a je zároveň spolueditorkou katalógu k výstave. Rovnako je editorkou monografie Marie Bartuszovej a jej anglickej verzie Catalogue Raisonné, ktorých hlavným vydavateľom a iniciátorom je rodina umelkyne a OZ Archív Marie Bartuszovej v Košiciach v zastúpení Anny Bartuszovej. Prvá monografia sochárky Marie Bartuszovej predstavuje dielo významnej umelkyne, ktoré je objavené a zhodnotené v medzinárodnom kontexte. Monografia v štyroch chronologicky členených kapitolách prináša komplexný prehľad jej sochárskej tvorby, autorských techník a metód, tém a myšlienok, ktoré boli dlhý čas neznáme. Zvláštnosťou prístupu Marie Bartuszovej je koncentrácia na intímne prežívanie umenia, ktoré vníma kreativitu prírody a je napojené na princípy fungovania univerza. Jej morfologické myslenie hľadalo tvarovú dokonalosť a haptickú príťažlivosť, ktorá nabáda človeka na dotyk – na vnútorné priblíženie a intímne prežívanie vychádzajúce z telesného a duševného zážitku. Vyžaruje z neho fascinácia životom, ale aj pokora k nemu, obe sú hnacou silou jej tvorenia.


LAUREÁTI CENY NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE 2022 V KATEGÓRII MLADÝ TVORCA

AUDIOVIZUÁLNA TVORBA, FILM, TV A ROZHLAS

VERA LACKOVÁ ZA RÉŽIU DOKUMENTÁRNEHO FILMU AKO SOM SA STALA PARTIZÁNKOU

Vera Lacková je filmárka, ktorá svojou tvorbou bojuje najmä proti stereotypnému vnímaniu a diskriminácii menšín. Medzi príbehy, ktoré sa vytrácajú z pamäti, patria aj osudy rómskych partizánov počas druhej svetovej vojny. Režisérka prostredníctvom filmu rozpráva príbehy o činoch svojho pradeda Jána Lacka a ďalších troch rómskych partizánoch. Jej motiváciou je vyvrátiť stereotyp o Rómoch ako o obetiach vojny a poukázať na Rómov, ktorých skutky prekračujú rámec histórie menšinového etnika a zaslúžene tvoria súčasť európskych dejín. Film Ako som sa stala partizánkou získal na festivale goEast vo Wiesbadene jednu z hlavných cien – Cultural Diversity Award.


DIVADLO

MÁRIA SCHUMEROVÁ, ANNAMÁRIA JANEKOVÁ, ROMANA ONDREJKOVIČOVÁ ZA SPOLUAUTORSTVO HRY A INTERPRETÁCIU POSTÁV V INSCENÁCII GENERÁCIA Z: KRÁSA NEVÍDANÁ (PROJEKT TOLERANCIE), DIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA

Krása nevídaná. Krása ako zvieracia kazajka. Mýtus krásy je sociálny konštrukt, ktorý už od malička vtláča dievčatám predstavu, aké by mali byť. Byť dobrou dcérou, dobrou manželkou, dobrou matkou, milenkou, občiankou, kresťankou. Už mladé ženy nedokážu v spoločnosti, ktorá od nich ustavične niečo požaduje, tlak na výkon, perfekcionizmus, ambície, monetizáciu a zároveň je patriarchálna, byť nastavené tak, aby vyhovovali. Ako sa proti tomu obrniť? Ako to zvládnuť a nestratiť sebavedomie a vlastnú hodnotu? Projekt vznikol v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave.


DIZAJN

TERÉZIA DENKOVÁ ZA KONCEPT, DRAMATURGIU, VIZUÁLNU KOMUNIKÁCIU ALTERNATÍVNEJ GALÉRIE TYPOGARÁŽ

Terézia Denková študovala vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, grafický dizajn na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni a dizajn médií na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Typogaráž je alternatívne miesto pre súčasnú typografiu, tvorbu písma a grafický dizajn publikácií a tlačovín. Kombinuje a kumuluje galerijný priestor, laboratórium s dielňami a prednáškovo-eventovou scénou. Objekt/priestor garáže je zvolený z viacerých dôvodov. V prvom rade je zámerom „recyklácia“ mestských priestorov, ich revitalizácia, ozvláštnenie, sfunkčnenie. Druhým dôvodom je „kutilská“ práca, ktorá svoje útočisko nachádza práve v garážach, v mnohom podobná práci typografov, písmarov, dizajnérov a tvorcov kníh.


HUDBA

GLEB ZA ALBUM BIG BOY FM, VYDAVATEĽSTVO UNIVERSAL MUSIC

Gleb patrí medzi popredných slovenských interpretov v štýle hiphop. Charakteristickými štýlmi pre jeho tvorbu sú grime, drum’n’bass alebo glitch hop. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje predovšetkým kultúrou Veľkej Británie a sám seba nezaraďuje medzi klasických slovenských raperov. V albume BIG BOY FM ukazuje Gleb pokračujúci odstup od svojho pôvodného štýlu drum’n’bassu, keď takmer každá jeho pieseň pripomína skôr klasický rap 90. rokov s viacerými modernými prvkami. Album dokázal na hudobnej platforme v priebehu prvých dvoch dní od vydania dosiahnuť milión streamov.


LITERATÚRA

NICOL HOCHHOLCZEROVÁ ZA NOVELU TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ, VYDAVATEĽSTVO KK BAGALA

Nicol Hochholczerová študuje na Katedre grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici. Novela Táto izba sa nedá zjesť je jej knižným debutom a bola zaradená medzi desať najlepších kníh v cene Anasoft litera 2022. Aktuálne sa pripravujú preklady novely do ďalších štyroch jazykov. „Sú debuty tápajúce, rozpačité, kvalitatívne nevyvážené, ale tento medzi ne nepatrí. Hochholczerová sa do ničoho neštylizuje, nie je poplatná väčšinovému vkusu, píše ako ONA a nebojí sa zabŕdať do tém, o ktorých sa otvorene nehovorí. Táto kniha sa dá zhltnúť, ale jej obsah v nás ešte dlho, veľmi dlho zostane nestrávený a bude kvasiť. A to je dobre.“  (Ivana Gibová)


VÝTVARNÉ UMENIE

DENIS KOZERAWSKI A PETER KAŠPAR ZA DOKUMENT/ VIDEOINŠTALÁCIU KAMBIUM1492, BIENNALE VE VĚCI UMĚNÍ, PRAHA

Kambium1492. „Stromy nie sú ticho. Rozprávajú nám, čo sa stalo. Za tie roky sa do nich vryla pamäť prírody.“ Raper Čavalenky rozpráva príbeh dubového lesa. Príbeh stromov, ktorých korene siahajú do doby pred antropocénom a ktorých drevo pomohlo ľudstvu k najzásadnejším historickým momentom. Stromov, ktorých hodnotu napriek všetkému vnímame iba optikou trhu, pretože cenu pre nás majú len vtedy, keď sú vyrúbané, narezané a predané…


Cena Nadácie Tatra banky chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Cena je udeľovaná v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn. Udeľuje sa renomovanému tvorcovi nad 35 rokov a mladému tvorcovi do 35 rokov. Ocenenia sú udeľované za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022.

Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získajú aj finančnú odmenu.

Doteraz sme ceny udelili 114 etablovaným osobnostiam, 77 talentovaným mladým tvorcom a 10 mladým módnym návrhárom, ktorí mali príležitosť navrhnúť šaty pre múzu – moderátorku večera.  

Mladý módny tvorca šiat Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2022

Po dvoch ročníkoch Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, kedy boli z dôvodu pandémie udelené online, boli mená laureátov vyhlásené opäť počas slávnostného gala večera. Sprevádzala ním Múza večera, Adela Vinczeová, pre ktorú navrhla šaty módna dizajnérka Maťa Ďurikovič.

Maťa Ďurikovič je slovenská módna a textilná dizajnérka pôsobiaca v Paríži a v Londýne. Štúdium módy absolvovala v Londýne na univerzite Central Saint Martins, kde v roku 2022 ukončila bakalárske štúdium v odbore ženskej módy. V rámci štúdia absolvovala ročnú pracovnú stáž v módnom dome Chanel.

Počas štúdia založila vlastnú značku MADbyMAD, pod ktorou tvorí dodnes. Najviac sa zameriava na oblasť udržateľnej luxusnej módy. Maťa Ďurikovič vo svojej tvorbe uplatňuje inovatívne prístupy a vysoko udržateľné princípy, zaoberá sa biomateriálmi, v ktorých vidí budúcnosť módneho priemyslu. Myšlienku udržateľnosti rozvíja aj vo svojej bakalárskej práci Pink Matrix, čoho výsledkom je kolekcia kryštalických odevov, ktoré si možno uvariť doma – sú jedlé a plne kompostovateľné v záhrade, kde napokon vyživujú rastliny. Vďaka tejto kolekcii sa stala víťazkou BEST FASHION TALENT 2022. Okrem tohoto ocenenia Dizajnérka vyhrala Media Award v medzinárodnej súťaži ITS: Contest 2022 v Trieste v Taliansku, bola nominovaná na cenu LVMH Green Trail Award, postúpila do finále súťaže Greyson Perry ́s 2019, je držiteľkou ceny Swarovski Foundation, UPW ceny a taktiež držiteľkou ocenenia za udržateľnosť Copenhagen Fashion Summit 2019.

Maťa Ďurikovič momentálne pracuje v módnom dome Chanel v Paríži ako textilná dizajnérka a zároveň sa snaží rozvíjať vlastnú značku MADbyMAD.

Šperky pre Adelu pripravila Martina Kocianová, dizajnérka šperkov a zlatníčka. Študovala textil na ŠUPke, kde ju oslovil šperk a v poslednom roku sa sústredila hlavne na výrobu šperkov. Počas štúdia pracovala s Majstrom gravírovania, Castrom Smithom, ktorý ju naučil precíznej výrobe šperkov a gravírovaniu. Tým sa jej otvorili dvere aj do navrhovania šperkov a manažovania projektov pre rôzne značky. Po vyštudovaní školy, zlatnícka huta v Anglicku dala Martine Kociánovej cestovné štipendium a možnosť vycestovať do Japonska a učiť sa japonské remeslo výroby šperkov. Venovala sa japonskému gravírovaniu, patinácii medi, ručnej výrobe objektov z medi a zasádzaniu drahých kovov.

Nominácie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2022

NOMINÁCIE CENY NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE 2022

KATEGÓRIA AUDIOVIZUÁLNA TVORBA, FILM, TV A ROZHLAS

MAIA MARTINIAK ZA RÉŽIU DOKUMENTÁRNEHO FILMU NEVIDITEĽNÁ

Maia Martiniak sa vo svojich dokumentárnych filmoch venuje primárne environmentálnym témam, rozvojovej spolupráci a téme rešpektovania práv detí a žien. So svojím debutovým filmom Neviditeľná získala niekoľko medzinárodných ocenení. Dokumentárny film otvára kontroverznú a spoločnosťou odmietanú tému traumy z pôrodu. Cez reálne pôrody dostáva téma aktuálne tvary a odkrýva tak svoju tvár. Film ukazuje nevidenú realitu v spoločnosti a zviditeľňuje ženy, ktoré boli doteraz umlčané tlakom okolia alebo zdravotníckeho personálu. Zachytáva pocity žien a otvára priestor na dialóg nielen v našej spoločnosti, ale aj vo svete.

BARBORA NÁMEROVÁ A TEREZA NVOTOVÁ ZA SPOLUAUTORSTVO SCENÁRA K FILMU SVETLONOC

Barbora Námerová a Tereza Nvotová spolupracujú už od čias svojho štúdia na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Medzinárodné publikum umelkyne zaujali už filmom Špina, ktorý získal množstvo ocenení a bol uvedený na štyridsiatich festivaloch. Svetlonoc je celovečerný film pohybujúci sa na hranici žánrov folk hororu a drámy. Spracúva tému povier a magických predstáv v súvislosti s medziľudskými vzťahmi. Bez filtrov otvára intímny priestor žien a nebojí sa provokovať. Film získal ocenenie Zlatý leopard na prestížnom festivale v Locarne.

JOANNA KOZUCH ZA RÉŽIU ANIMOVANÉHO FILMU BOLO RAZ JEDNO MORE…

Joanna Kozuch je režisérka, výtvarníčka a animátorka. Aktuálne pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde absolvovala doktorandské štúdium. Film Bolo raz jedno more… rozpráva príbeh umierajúceho Aralského mora. Zároveň zachytáva tragédiu jednotlivcov žijúcich v Muynaku. Vplyvom politických rozhodnutí, ktoré obyvatelia mestečka nemohli ovplyvniť, stratili poklad, ktorý bol pre nich všetkým. Režisérka približuje príbehy posledných obyvateľov mestečka, ktorí si spomínajú na ligotavú pýchu rybárskej veľmoci a snívajú o návrate k veľkej vode. Súčasnosť tvorí cintorín lodí, ktoré už nikdy nevyplávajú z prístavu.


KATEGÓRIA DIVADLO

VALERIA SCHULCZOVÁ, ZUZANA FIALOVÁ, GABRIELA DZURÍKOVÁ, IVANA KUXOVÁ, JAKUB RYBÁRIK, BRANISLAV BYSTRIANSKY A DARINA ABRAHÁMOVÁ ZA SPOLUAUTORSTVO INSCENÁCIE 24, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Príbeh, ktorý je už aj náš. Inscenácia 24 je napísaná podľa reálnych skutočností. S vojnou na Ukrajine sme objavili nepoznaný strach. Inscenácia je o nás, o hodnotách, ktoré chceme brániť, o nádeji, ktorú sa snažíme nájsť. O solidarite a ľudskosti. V inscenácii zažijete spoveď hercov, stand-up aj priame oslovenie divákov od hercov, ktorí si časť textov napísali sami. Osudy ukrajinských utečencov, postoje ruskej strany, ale najmä náš vzťah k tomu, čo sa deje, robia túto inscenáciu výnimočne aktuálnou. Potrebujeme sa posilniť, aby sme vedeli, že v šialenstve dejín nie sme sami. V divadle to dokážeme aspoň na chvíľu.

ANDREJ PETROVIČ ZA CHOREOGRAFIU A RÉŽIU PREDSTAVENIA EXTÁZA/OBRAZY O NEJ, ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE

Andrej Petrovič študoval na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 2007 je členom prestížneho svetového zoskupenia Akram Khan Company, kde bol popredným tanečníkom a doposiaľ je asistentom choreografa Akrama Khana. Idea pôvodného súčasného tanečného diela Extáza/Obrazy o nej vychádza z fenoménu ženského tela a jeho zázračných premien. Prekračovanie hraníc, zmenený stav vedomia, strata kontroly, eufória, stav blaženosti… Extatické momenty radosti, po ktorých túžime, aj za cenu strát. Extáza je obrazom ženy prostredníctvom štyroch archetypov – na pozadí štyroch mesačných fáz.

MARIÁN AMSLER ZA RÉŽIU INSCENÁCIE TRI SESTRY, SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

Marián Amsler sa špecializuje na uvádzanie súčasných svetových, ako aj českých a slovenských hier a adaptácií klasických románov. V súčasnosti pôsobí ako docent na VŠMU v Bratislave na Katedre réžie a dramaturgie a ako umelecký šéf nezávislého zoskupenia Divadlo Petra Mankoveckého. Tri sestry sú ikonickým titulom jedného z najväčších klasikov svetovej dramatickej literatúry Antona Pavloviča Čechova. Aj po stodvadsiatich rokoch sú túžby, city, nádeje a želania postáv Čechovovej hry aktuálne a dnešné. Marián Amsler svojím výtvarným, hudobným a pohybovým vnímaním divadelnej estetiky nadväzuje na poetiku predchádzajúcich úspešných inscenácií.


KATEGÓRIA DIZAJN

ĽUBICA SEGEČOVÁ ZA VIZUÁLNU IDENTITU KUNSTHALLE BRATISLAVA

Ľubica Segečová od roku 2021 pôsobí ako odborná asistentka v ateliéri Typo a vedúca prípravného kurzu Typo na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, kde absolvovala svoje štúdium. Navrhovanú identitu Kunsthalle Bratislava dizajnérka vníma ako introvertný, vizuálne čistý, no zároveň charakteristický, ľahko rozpoznateľný a veľmi flexibilný systém. Identita uprednostňuje obsah a program inštitúcie, ktorý sa stáva jej výtvarnou zložkou. Samotný grafický dizajn poskytuje pomerne disciplinovaný rámec s pravidlami, no zároveň ponúka vysokú mieru možností tento rámec prekračovať, posúvať jeho hranice či nachádzať ďalšie a nové pravidlá pri každom ďalšom novom obsahu. Kvalitou takéhoto systému je jeho potenciál „rásť“, zahusťovať sa či rednúť, alebo časom prijímať nové elementy a nadstavby.

MARCEL HOLUBEC W. ZA ODEVNÚ KOLEKCIU CONCRÉTE

Marcel Holubec W. čerpá inšpiráciu zo životných okolností, ktoré aktuálne prežíva. V roku 2022 cez prach prekročil nový prah a našiel v ňom nový domov, ateliér a showroom. So silným estetickým zmyslom a hravou kultivovanosťou sa dizajnér sústredil na architektonické tvary, presahujúc jednotlivé kategórie na bežné a koncepčné nosenie. Modely sú farebne neutrálne, v odtieňoch sivej, čiernej s modrým akcentom a materiálovo pre autora typické: hodvábny satén, šifón a hodvábna organza, vlna, bavlna, koža, neoprén. Dizajnér v kolekcii využíva aj techniku plisé, ktorá je pre jeho tvorbu signifikantná. Na kolekcii CONCRÈTE Marcel Holubec W. spolupracoval s Mikinou Dimunovou.

KLÁRA PREŠNAJDEROVÁ, SIMONA HERMANN BÉREŠOVÁ, SONIA DE PUINEUF A MÁRIA ROJKO ZA KNIHU ŠUR. ŠKOLA UMELECKÝCH REMESIEL V BRATISLAVE 1928 – 1939, SLOVART, SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939 vo vizuálne atraktívnej forme približuje jednu z najdôležitejších kapitol moderných kultúrnych dejín Slovenska spojenú s počiatkami výučby dizajnu na našom území. Prvá časť knihy sa venuje jednotlivým oddeleniam ŠUR a tvorbe tu pôsobiacich osobností, druhá časť predstavuje školu v širšom dobovom domácom a medzinárodnom kontexte. Autorky a autori jednotlivých textov nadväzujú na fundamentálny výskum Ivy Mojžišovej a dopĺňajú ho o nové poznatky a súvislosti. Dokumenty a artefakty uvedené v publikácii potvrdzujú mimoriadnu úroveň a nadregionálny význam bratislavskej ŠUR. Publikácia vyšla v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.


KATEGÓRIA HUDBA

FVLCRVM/ŠTEFAN KRÁĽOVIČ ZA KONCERT/AUDIOVIZUÁLNU SHOW FVLCRVM NA FESTIVALE POHODA 2022

FVLCRVM alias Pišta Kráľovič sa hudobne pohybuje na hrane medzi mainstreamom a undergroundom. Jeho neoficiálne remixy a bootlegy často znejú v DJ setoch ďaleko za hranicami Slovenska, čo mu otvorilo dvere k spoluprácam so známejšími menami zo zahraničia. FVLCRVM a jeho živé vystúpenia búrajú bariéry medzi DJ setmi a živými predstaveniami striedaním hrania vlastných skladieb s klubovými skladbami či remixmi známejších hitov. Jeho audiovizuálna show na festivale Pohoda 2022 bola označená ako jeden z najsilnejších momentov pre domácu hudbu, ktorý vojde do festivalových dejín, a FVLCRVM za hlavnú hviezdu domácej scény festivalu.

STANISLAV PALÚCH ZA HUDBU K PREDSTAVENIU PAŠIE, SĽUK

Stanislav Palúch študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na slovenskej hudobnej scéne sa vyníma ako univerzálny hráč orientujúci sa vo swingu, fusion, world music aj v ľudovej hudbe. Pašie – príbeh o človeku a zemi sú scénickou freskou o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti. Prvou je tradičná ľudová kultúra s obrazmi kalendárnych obyčajov spätých s cyklom striedania zimy a príchodu novej, životodarnej jari. Druhú podobu reprezentuje biblický novozákonný príbeh o zrade, prenasledovaní, zajatí, umučení a ukrižovaní Ježiša Krista. Cieľom predstavenia je interpretovať príbeh o človeku a zemi, živú tradíciu a biblické motívy súčasnými umeleckými prostriedkami, jazykom divadla, tanca a hudby.

KORBEN DALLAS/JURAJ BENETIN, LUKÁŠ FILA A OZO GUTTLER
ZA ALBUM DETI RÝB, VYDAVATEĽSTVO SLNKO RECORDS

Skupina Korben Dallas vznikla v roku 2010 a vydala osem štúdiových nahrávok vrátane albumu Kam ideme so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu či EP Konečně s Anetou Langerovou. Získala ocenenie Radio_Head Award za najlepšieho interpreta, najlepší album aj najlepšiu pesničku. Názov albumu Deti rýb je odvodený od skutočnosti, že matky všetkých členov skupiny, troch hosťujúcich vokalistiek aj producenta sa narodili v znamení rýb. Je o peknom zomieraní, zapadaní (do seba) aj teórii všetkého. Niekedy v albume počuť soul, občas Princa, francúzsky film či Nu Spirit Club o tretej nadránom. V deviatich pesničkách ponúka kapela deväť rôznych polôh, ktoré spája hravosť, dravosť a energia.


KATEGÓRIA LITERATÚRA

JANA BEŇOVÁ ZA KNIHU POVIEDOK VANDALA, VYDAVATEĽSTVO BRAK

Jana Beňová je autorkou troch zbierok poézie a štyroch románov. Jej román Café Hyena (Plán odprevádzania) získal v roku 2012 Cenu Európskej únie za literatúru a doteraz bol preložený do štrnástich jazykov. Kniha poviedok Vandala zachytáva rôzne formy vandalizmu vo vzťahoch. Jednotlivé témy a postavy sa znovu objavujú v odlišných situáciách a z pohľadu iného rozprávača. Tým vytvárajú symetrické geometrické obrazce charakteristické pre mandalu. Na rozdiel od nej však v prípade Vandaly spojenie štvorca a kruhu nevytvára harmóniu, ale napätie. Názov knihy je v skutočnosti odvodený od reklamného sloganu opakujúceho sa v jednej z poviedok výkriku postavy, ktorá na brooklynskom moste predáva vodu. Eis vóter vandala. Ice water one dollar.

MILA HAUGOVÁ ZA ZBIERKU Z RASTLINSTVA, VYDAVATEĽSTVO SKALNÁ RUŽA

Mila Haugová píše poéziu, autobiografickú prózu, eseje. Jej básne boli preložené a knižne vydané v šiestich jazykoch. Okrem viacerých domácich ocenení získala v roku 2020 prestížnu medzinárodnú literárnu cenu Vilenica v Slovinsku. Vo svojej nateraz poslednej básnickej zbierke Z rastlinstva autorka pokračuje v humanistickej línii svojej doterajšej tvorby. Jej hlavnou inšpiráciou sú vzťahy lásky medzi mužom a ženou, medzi matkou a dcérou a teraz už aj vnučkami, s hlbokým záujmom o život spojený s prírodou a to, ako by sa dalo žiť v súzvuku ľudí, zvierat a rastlín. Haugovú zaujíma plynutie času a jeho vplyv na ľudský vývoj. Často sa v jej dielach vyskytujú spomienky na predošlé generácie. Verí v život, v ktorom je svedomie riadené srdcom a čistotou myšlienok. Zbierka je členená do troch oddielov a niekoľkých menších cyklov, ktoré funkčne organizujú Haugovej eruptívne písanie.

IVANA DOBRAKOVOVÁ ZA ROMÁN POD SLNKOM TURÍNA, VYDAVATEĽSTVO MARENČIN PT

Ivana Dobrakovová je autorkou piatich kníh, ktoré sa dostali do finále literárnej ceny Anasoft litera. V súčasnosti sa jej diela prekladajú do dvanástich jazykov. Román nám približuje začiatok priateľstva medzi Kristínou a Oľgou, ktoré vzniká v Turíne. Po určitej dobe sa ukáže, že stretávanie ich rodín má ničivé následky pre všetkých. Banálny príbeh nevery skrýva netušené riziká a má fatálny dopad na tých, ktorých by chceli pred všetkým zlým ochrániť. Medzi nedokonalými matkami, poznačenými deťmi, prítomnými či neprítomnými mužmi a Turínom, ktorý všetkých uväzňuje vo svojom „válove“, sa zdá, že všetko smeruje ku katastrofe, ktorá však napokon naberie celkom nečakanú podobu. Je naozaj možné uniknúť z miesta, ktoré sa do vás zakvačí svojimi pazúrmi, z miesta, kde ste sa stali niekým, koho ste si nevedeli predstaviť ani v tých najhorších nočných morách?


KATEGÓRIA VÝTVARNÉ UMENIE

ERIK BINDER ZA VÝSTAVU AVATSÝV. LABYRINT ERIKA BINDERA, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Erik Binder študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Prahe, vo Viedni, v Paríži a v Berne. Jeho tvorba bola prezentovaná po celom svete. Samostatná výstava Erika Bindera nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Predstavuje ho ako tvorcu vo svojom prostredí – v labyrinte tvorby a života. Pre umelca je Avatsýv v istom zmysle in medias rez-om/prierezom toho, na čom aktuálne pracoval. Zároveň však zúročuje viac ako dve desaťročia tvorby a 47 rokov životných skúseností, ktoré Binder pretavuje do niekoľkých univerzálnych princípov, rozdelených v rámci jednotlivých výstavných miestností. Všetko spája motív rieky ako plynutia, premeny, transformácie.

ANDRÁS CSÉFALVAY ZA VÝSTAVU DARWINIANA: KONCEPT SÚŤAŽE V PRÍRODE A JEHO PÔVOD V JAZYKU KAPITALIZMU, VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA, KOŠICE

András Cséfalvay študoval výtvarné umenie na Newcastle University a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde od roku 2014 pôsobí ako pedagóg. Vystavoval v mnohých európskych mestách i New Yorku. Cséfalvay je vizuálnym umelcom, vytvára príbehy, inštalácie, videá s použitím digitálnych technológií. Je spoluzakladateľom platformy digitálnych umení na Vysokej škole výtvarných umení. Pochopenie moci a dominancie, dôležitosti úrovní biodiverzity a zrodu konkurencie, to všetko je spojené s históriou evolúcie. Súťažiť je prirodzené. Robia to všetky zvieratá. Alebo tak si hovoríme a vyvodzujeme závery pre naše sociálne správanie, ktoré odzrkadľuje vonkajší prírodný svet. Konkurencia je prirodzená, pokiaľ je náš model prírody postavený na myšlienkach súťažiacich jednotiek.

ANDREJ DÚBRAVSKÝ ZA VÝSTAVU LAST PARTY FOR DIVERSITY II, GALÉRIA JÁNA KONIARKA, TRNAVA

Andrej Dúbravský je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je jedným z najvýraznejších umelcov na slovenskej výtvarnej scéne. Lasty party for diversity II je doteraz najväčší výstavný projekt Andreja Dúbravského na Slovensku. Dúbravský sa v ňom venuje biodiverzite, kultúrnej a rodovej diverzite a v komprimovanej podobe maliarskych inštalácií predstavuje svoj ateliérový priestor, autoportréty, námety z prírody (húsenice, kohúty, lienky, motýle) a charakteristickú sériu Bežcov v uvoľnenom expresívnom prejave. Samotná inštalácia obsahuje viac ako päťdesiat veľkoformátových, ale aj menších obrazov z rôznych období Dúbravského tvorby.

Štatút 2022

Štatút 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie na rok 2022

Misia

Cena Nadácie Tatra banky za umenie chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Kategórie a ceny

Ocenenia sú udeľované v 6 kategóriách za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022:

Audiovizuálna tvorba: filmové alebo televízne dielo a rozhlas, príp. iné počiny v rámci žánru

Divadlo: opera, činohra, balet, tanec, muzikál, príp. iné počiny v rámci žánru

Hudba: operná, klasická, alternatívna, populárna, príp. iné počiny v rámci žánru. Uprednostňujú sa tvorba pred interpretáciou a súčasná hudba pred historickou.

Literatúra: poézia, próza príp. iné počiny v rámci žánru. Do tejto kategórie nepatria publicistika alebo vedecké publikácie.

Výtvarné umenie: grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, príp. iné počiny v rámci žánru

Dizajn: priemyselný, produktový, úžitkového umenia, príp. iné počiny v rámci žánru

V každej kategórii bude udelená 1 hlavná cena pre umelca, autora nad 35 rokov a 1 cena Mladý tvorca do 35 rokov. Tento štatút pripúšťa aj možnosť, že porota môže rozhodnúť, že cena v niektorej kategórií udelená nebude.

Na ocenenie môže byť nominovaný jednotlivec alebo kolektív umelcov, autorov.

V prípade, že tvorcom diela je kolektív, ktorého súčasťou je aj zahraničný tvorca, nominovaný je iba slovenský umelec.

Na udelenie hlavnej ceny môže byť nominovaný žijúci umelec, autor, ktorý je štátnym príslušníkom SR.

Hlavná cena môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život. V kategórií Hlavná cena sa ocenenie získava za tvorbu (nie za interpretáciu diela).

Cena Mladý tvorca môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život. V kategórií Mladý tvorca sa ocenenie získava za tvorbu (nie za interpretáciu diela).

Ocenený Mladý tvorca môže neskôr získať hlavnú cenu.

Cenu Mladý tvorca môže získať umelec, ktorý bude mať v deň začiatku zostavenia longlistu nominovaných akadémiou menej ako 35 rokov.

V prípade, že tvorcami diela sú dvaja a viacerí umelci, umiestni vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky dielo do kategórie Hlavná cena / Mladý tvorca na základe vekového priemeru jeho tvorcov. Vek umelcov bude rátaný ku dňu začiatku zostavenia longlistu nominovaných akadémiou.

Odmeny oceneným

Hlavná cena je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR a s odovzdaním bronzovej sochy.

Cena Mladý tvorca je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 5 000 EUR a s odovzdaním bronzovej plakety.

V prípade kolektívu sa udeľuje 1 socha alebo 1 plaketa a finančná odmena (Hlavná cena 10 000 EUR, Mladý tvorca 5 000 EUR) sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých.

Akadémia

Akadémiu Cien Nadácie Tatra banky za umenie tvoria všetci ocenení, aktuálne 207 členov, ktorí cenu získali od jej vzniku v roku 1996. Poslaním jednotlivých členov Akadémie (každý jednotlivo a sám za seba) je navrhovať nominácie na ocenenia, z ktorých Porota vyberá 3 umelcov, autorov na shortlist a následne 1 oceneného v každej kategórii. Člen Akadémie môže nominovať  len v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ale môže tak urobiť aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Porota

Porota pozostáva z 13 členov.

Za každú kategóriu sú v nej 2 členovia, experti na danú oblasť (2 za divadlo, 2 za výtvarné umenie, 2 za audiovíziu, 2 za dizajn, 2 za hudbu, 2 za literatúru).

Trinástym členom a zároveň predsedom poroty je predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Člen poroty môže byť súčasne členom Akadémie.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo každoročne obmieňať jedného z dvojice členov poroty, expertov na danú oblasť (divadlo, výtvarné umenie, audiovízia, dizajn, hudba, literatúra).

Porota sa vymenováva iba na aktuálny rok.

PROCES ROZHODOVANIA O UDELENÍ OCENENÍ MÁ 7 KROKOV:

KROK Č. 1
Zostavenie longlistu nominovaných akadémiou: 1. – 15. september 2022

Každý člen Akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na hlavnú cenu (nad 35 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (pod 35 rokov). Člen Akadémie prioritne nominuje v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ak má však záujem, môže nominovať aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Člen Akadémie v nominácii na longlist uvedie:
– meno umelca, autora, ktorého navrhuje,
– v akej kategórii (Hlavná cena – audiovízia, divadlo, hudba, literatúra, výtvarné umenie, dizajn, Mladý tvorca – v rovnakých kategóriách)
– konkrétne dielo, umelecký počin

Musí ísť o dielo, ktoré vzniklo alebo bolo zverejnené v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022.
Môže ísť aj o dielo zrealizované (odohrané, vystavené, vytvorené a pod.) aj v zahraničí, avšak umelec je štátnym príslušníkom SR.

V jednej kategórii môže byť umelec navrhovaný za rôzne diela.

Týmto nominačným procesom vzniká tzv. longlist.

V prípade nesprávneho zaradenia nominovaného diela Akademikom na long list, môže vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky, umiestniť dané dielo do kategórie, do ktorej spadá na základe zistených skutočností a štatútu.

KROK Č. 2
Spracovanie longlistu, overenie údajov, získanie súhlasu umelcov s nomináciou: 16. – 25. september 2022

KROK Č. 3
Zostavenie shortlistu porotcami: 26. september – 7. október 2022

Z longlistu vytvoreného členmi akadémie vyberá dvojica porotcov za svoju kategóriu shortlist 3 nominácií (vyberie z longlistu 3 konkrétne diela ako favoritov na ocenenie). Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu, z longlistu aj mimo neho. Nominácia mimo tzv. longlistu Akadémie môže prebehnúť len za mimoriadne výnimočných okolností a s mimoriadne dôveryhodným zdôvodnením pre všetkých členov Poroty. Takáto nominácia musí byť bez akýchkoľvek pochybností, uskutočnená len vo výnimočných prípadoch a obhájiteľná pred všeobecnou odbornou a novinárskou verejnosťou.

KROK Č. 4
Príprava podkladov na zasadnutie poroty: 8. – 27. október 2022

KROK Č. 5
Distribúcia podkladov porote: 28. október 2022

KROK Č. 6
Zasadnutie poroty, rozhodnutie o ocenených: 25. november 2022

Všetci porotcovia získavajú pred zasadnutím Poroty materiály o všetkých shortlistovaných nominovaných umelcoch, tvorcoch a ich dielach.

Zasadnutie Poroty, na ktorom sa rozhodne o víťazoch prebehne 25. novembra 2022. Na zasadnutie Poroty prichádza dvojica porotcov zladená za svoju kategóriu, a má pripravenú (1-slajdovú) obhajobu pre každé nominované dielo (prečo by malo/nemalo získať ocenenie).

Zasadnutie Poroty je neverejné a o jeho priebehu sú členovia povinní zachovávať striktnú mlčanlivosť. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov v deň udeľovania cien.

Zasadnutie Poroty je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov Poroty.

Porota na zasadnutí hlasuje v každej kategórii za udelenie Hlavnej ceny, ako aj ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen poroty má 1 hlas. V mimoriadnom prípade má predseda Poroty právo použiť 2 hlasy.

V prípade špeciálnej ceny Mladý tvorca sa na galavečere nezverejňujú 3 nominácie, ale len víťaz. V prípade Hlavnej ceny sa na galavečere zverejňujú aj 3 nominovaní.

V prípade, že sa nominovaný v niektorej z kategórií zriekne svojej nominácie, postupuje sa nasledovne:
– 2 garanti danej kategórie navrhnú nového oceneného z longlistu Akadémie,
– návrh na nového oceneného bude zaslaný členom poroty na odsúhlasenie (per rollam),
– porota schváli náhradného oceneného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

KROK Č. 7
Udelenie cien: január 2023

Špeciálna cena

Porota má právo navrhnúť zo shortlistu jednu Špeciálnu cenu v danom ročníku. O udelení Špeciálnej ceny musia rozhodnúť jednohlasne všetci členovia poroty. Ocenenie Špeciálna cena je spojené s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR.

Štatút ocenení určuje Nadácia Tatra banky ako vyhlasovateľ.

Porota 2022

Predseda poroty

 • Michal Liday
  predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

Členovia v kategórii výtvarné umenie

 • Bohunka Koklesová
  rektorka VŠVU

 • Jen Kratochvil
  riaditeľ Kunsthalle Bratislava

Členovia v kategórii hudba

 • Matej Drlička
  producent a manager

 • Juraj Podmanický
  riaditeľ festivalu Grape

Členovia v kategórii divadlo

 • Richard Stanke
  člen Činohry SND

 • René Parák
  prezident Asociácie súčasného divadla

Členky v kategórii audiovizuálna tvorba

 • Wanda Adamík Hrycová
  prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

 • Zuzana Mistríková
  prezidentka Asociácie nezávislých producentov

Členovia v kategórii dizajn

 • Pavol Bálik
  vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, grafický dizajnér

 • Ľubica Hustá
  riaditeľka festivalu Bratislava Design Week

Členovia v kategórii literatúra

 • Miroslava Vallová
  prekladateľka

 • Pavel Sibyla
  riaditeľ Literárneho informačného centra