Poznáme laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2020

Vyhlasujeme víťazov 25. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie! Aj napriek tomu, že sa tento rok, vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu, slávnostný večer nemohol uskutočniť, radi by sme vám predstavili umelcov, ktorých sme ocenili Hlavnou cenou a špeciálnou cenou Mladý tvorca.

Keďže slovenská kultúra a umenie potrebuje tento rok našu pomoc viac ako kedykoľvek predtým, okrem laureátov sme finančne podporili nielen víťazov, ale aj všetkých nominovaných v každej kategórii, teda spolu 24 umelcov.


AUDIOVIZUÁLNA TVORBA, FILM, TV A ROZHLAS

HLAVNÁ CENA: Ivan Ostrochovský za réžiu filmu Služobníci

MLADÝ TVORCA: Martin Smatana za réžiu animovaného filmu Šarkan


DIVADLO

HLAVNÁ CENA: Milla Dromovich a Klára Jakubová za réžiu divadelného projektu Kosmopol

MLADÝ TVORCA: Tomáš Procházka za réžiu inscenácie Requiem pre priateľa v rámci inscenácie HEY! Slováci


HUDBA

HLAVNÁ CENA: Miloš Valent za CD album Solamente naturali: Musica Globus, Live Concert in Esterhháza

MLADÝ TVORCA: Jakub Šedivý a Kristína Mihaľová za singel I wish


LITERATÚRA

HLAVNÁ CENA: Katarína Kucbelová za knihu Čepiec

MLADÝ TVORCA: Juraj Čokyna za knihu A okraje máš kde?


VÝTVARNÉ UMENIE

HLAVNÁ CENA: Lucia Tkáčová za ideový návrh a koncepciu projektu Zlaté časy v Galérii Jozefa Kollára Banská Štiavnica

MLADÝ TVORCA: Andrej Dúbravský za výstavu Potential Wasted (Dittrich&Schechtreim Berlin)


DIZAJN

HLAVNÁ CENA: Jan Filípek a Martina Figusch Rozinajová za autorstvo nového Školského písma (písmo Skolske)

MLADÝ TVORCA: Juraj Hariš a kolektív za komunitný projekt Suť na Park – Suťomlat, Nová Cvernovka

 

Nominácie 2020

Nominácie umelcov 25. ročníka Cena Nadácie Tatra banky za umenie:

AUDIOVIZUÁLNA TVORBA, FILM, TV A ROZHLAS

 • Ivan Ostrochovský za réžiu filmu Služobníci

Ivan Ostrochovský absolvoval štúdium na Katedre audiovizuálnych štúdii a dokumentárnej tvorby na VŠVU. Prvý debutový celovečerný dokument Velvet Terrorist (2014) režíroval spolu s Pavlom Pekarčíkom a Peterom Kerekešom. Debutový film Ivana Ostrochovského Koza (2015) oslávil svetovú premiéru v Berlinale. Celovečerný hraný film Služobníci (2020) rozpráva príbeh z obdobia komunistickej totality, ktorá sa zmocňovala ľudských charakterov plazivou manipuláciou a pomocou prísľubu pohodlnejšieho života. Píše sa rok 1980. Michal a Juraj sú študenti kňažského seminára v totalitnom Československu. Vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať seminaristov do podoby vyhovujúcej režimu. Každý z mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie, alebo cestu svedomia a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti.

 • Marko Škop za réžiu hraného filmu Nech je svetlo

Marko Škop absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a réžiu dokumentárneho filmu na VŠMU v Bratislave. Získal vedecký titul PhD. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Tvorba Marka Škopa obsahuje dokumentárne filmy Iné svety (2006), Osadné (2009), hraný debut Eva Nová (2015) a autorský film Nech je svetlo (2019). Film rozpráva príbeh Milana, ktorý má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka. Počas návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej skupiny. Chlapec je zapletený do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou Zuzkou pri tom začnú zisťovať skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine, o sebe samých a aj o spoločenstve okolo seba.

 • Noro Držiak za réžiu trikového filmu Cesta do nemožna

Noro Držiak absolvoval Filmovú školu Zlín a FAMU Katedry animovanej a multimediálnej tvorby. Je výtvarníkom postáv večerníčku Krysáci (2008), pracoval ako supervízor animácií a vizuálnych efektov na českom celovečernom rotoskopickom filme Alois Nebel (2009-2011). Realizoval prvý slovenský celovečerný trikový film Cesta do nemožna. Film rozpráva s vtipom o skutočných udalostiach a dobrodružstvách Milana Rastislava Štefánika. Jeho životné osudy sa zdajú byť až neuveriteľné. Prostredníctvom filmu sa nám odhalia neznáme momenty plné drám, emócií a humoru ako ich zažil a mohol zažiť sám M. R. Štefánik na svojej Ceste do nemožna.


DIVADLO

 • Andrej Kalinka za réžiu, hudbu a libreto predstavenia Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce), Divadlo Jána Palárika Trnava

Kto som? To je otázka, ktorú otvára režisér, experimentátor, výtvarník, performer, libretista a hudobník Andrej Kalinka v projekte Temperamenty s podtitulom Ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce. Téma zdanlivo prostá, ale s veľkými dispozíciami Vás zavedenie do hĺbky sebapoznania. Režisér so svojim tvorivým tímom vytvoril netradičnú inscenáciu na pomedzí performance a divadelného predstavenia. Andrej Kalinka je všestranný umelec, ktorý neustále hľadá nové vyjadrovacie prostriedky a vytvára svoju originálnu, nevšednú poetiku. Svoje výhradne autorské inscenácie komponuje s citom i jasne exaktným prístupom k téme. V jeho tvorbe a prístupe má každý použitý scénický prvok svoje nespochybniteľné miesto a úlohu, podobne ako každá nota v partitúre. Každé nové dielo Andreja Kalinku je výhradne autorskou výpoveďou.

 • Ivan Martinka za stvárnenie hlavnej postavy v inscenácii Pán Q a jeho Don Quijote, Divadlo Ticho a spol.

Inscenácia Pán Q a jeho Don Quijote fascinuje diváka dôslednou prácou s mnohými tematicko-inscenačnými líniami a herectvom Ivana Martinku. Základná príbehová línia inscenácie o vznešenom rytierovi je veľmi dôkladne prenesená do súčasnosti. Hlavná postava je súčasný preťažený vysokoškolský pedagóg, ktorý má malé sebavedomie a žije stereotypným manželstvom. Dlhé roky usilovne pracuje na románe – alúzii na Cervantesovho Dona Quijota. Pán Q alias Don Quijote, sa s hlavnou postavou čím ďalej, tým viac vnútorne stotožňuje, až s ním úplne splynie. V inscenácií sú rovnovážne zastúpené viaceré základné druhy divadelného umenia. Veľká váha je daná nielen jazyku činoherného divadla, ale aj bábkovému divadlu, pomerne bohato je zastúpená aj pantomíma a tanec. V scénickej hudbe nájdeme kombináciu inštrumentálnej a vokálnej hudby. Inštrumentálna hudba nadväzuje na známe španielske hudobné motívy ako flamenco, či na lokálne slovenské hudobno-piesňové motívy.

 • Mila Dromovich a Klára Jakubová za réžiu divadelného projektu Kosmopol, Banská Štiavnica

Divadelný projekt Kosmopol vychádza z hlavnej myšlienky „renovácie identity”. Zameriava sa na dejiny meštianskej spoločnosti Banskej Štiavnice 20. storočia. Dramaturgicko – režijný koncept a scenár divadelného projektu vytvorili Klára Jakubová a Mila Dromovich. Etnologický a historický výskum viedla Verona Hajdučíková. Počas zberu materiálu, ktorý predstavuje hĺbkový etnologický a historický výskum, a realizácie projektu vznikol scenár vo forme polydrámy. Výsledkom je trojhodinová imerzná a multimediálna inscenácia odohrávajúca sa na 11. scénach v starom meštianskom dome v centre Banskej Štiavnice, pre ktoré vznikla aj unikátna scénografia. Divadelný projekt reflektuje konkrétne príbehy obyvateľov zozbieraných formou oral history. Divák sleduje život fiktívnej rodiny Szatmáryovcov, ich priateľov, susedov aj nepriateľov, ktorí zažívajú čriepky osudov reálnych obyvateľov mesta. Na začiatku dostane divák možnosť zoznámiť sa s postavami a priestorom v pozvoľnom tempe, aby postupne padal do špirály času. Dej divadelného projektu prebieha na pozadí významných udalostí československej a lokálnej histórie. Dotýka sa zabudnutých, alebo vytesnených tráum mesta, ktoré oživuje a otvorene pomenúva.


DIZAJN

 • Ján Šicko za autorstvo diela Dots/Interaktívna projekcia

Dots je autorský softvér Jána Šicka generujúci grafický výstup v reálnom čase na základe parametrov. Dots je vytvorený ako vizuálny / vj-ský nástroj určený pre eventy ako súčasť scénografie či architektúry. Srdce softvéru tvorí adaptácia algorytmu Craig Reynoldsa, ktorý v 80. rokoch zadefinoval pravidlá správania pohybu jednotlivca a masy. Softvér, so základnou funkcionalitou, bol prvý krát použitý na EM conference v Starej Tržnici. Účastníci svojim príchodom uviedli do pohybu masu pohybujúcich sa bodov, resp. čiar. Rozšírená verzia softvéru sa objavila na odovzdávaní Bielych vrán v SND ako scénografia počas celého večera. Základným posolstvom vizuálu, bola myšlienka sily jednotlivca. Ako môže konkrétny človek ovplyvniť dianie v spoločnosti, aj keď sa to môže zdať na prvý pohľad ako nemožné. Projekcia s podobným posolstvom sa objavila na budove Filozofickej fakulty UK k výročiu Nežnej revolúcie. Počas koronakrízy sa výzva k solidarite vytvorená pomocou softvéru, premietala na budovu NBS v spolupráci s organizáciou Biela Noc.

 • Martina Figusch Rozinajová a Ján Filípek za autorstvo nového Školského písma „písmo Skolske“

Súčasné písané písmo, ktoré sa na slovenských školách používa bez výrazných zmien takmer sto rokov, pozná každý pedagóg, žiak aj rodič. V modernom prístupe k výučbe však naráža na svoje limity: je nevhodné pre ľavákov ako aj pre žiakov s poruchami učenia, čítania a písania. Písmo nebolo digitalizované, čo komplikovalo prácu pedagógom a vydavateľstvám pri príprave učebných pomôcok. Z týchto dôvodov sa Martina Figusch Rozinajová a Ján Filípek rozhodli spoločne zdigitalizovať a zmodernizovať školské písmo a prispôsobiť ho ľavákom a žiakom s poruchami učenia. Autori pri realizácii projektu študovali históriu, analyzovali písané školské písmo a kriticky sa pozreli na čitateľnosť jednotlivých znakov. Skúšky rôznych tvarov a konzultácie s pedagógmi pomohli vzniku písma Skolske. Písmo Skolske tak pôsobí moderne a zároveň prirodzene. Aj keď obsahuje veľa zmien, plynulo nadväzuje na našu tradíciu.

 • Mária Rišková za koncepciu výstavy Human by Design, Galéria dizajnu Satelit, Bratislava

Autorka výstavy Mária Rišková si vypožičala jej názov Human by Design z knihy austrálskeho filozofa a teoretika dizajnu Tonyho Frya: Becoming Human by Design (2012). Pod vplyvom radikálnych zmien, ktorými prechádza ľudstvo za posledných tridsať rokov, sa pozornosť dizajnérov odkláňa od tvorby objektu k tvorbe konceptov. Čoraz častejšie počujeme o potrebe zmeniť prístup a filozofiu tvorby dizajnu, volanie po zodpovednosti k prírode i voči ľudskému druhu. Výstava predstavuje koncepty, metódy, modelové situácie, prípadové štúdie, inovatívne riešenia, ktoré vyjadrujú túto urgentnú túžbu po zmene a udržateľnosti. Prináša príklady riešení z praxe a spôsoby uvažovania mladých generácií dizajnérov a teoretikov. Prezentuje už existujúce projekty zo Slovenska i medzinárodného kontextu. Niektoré prezentácie pre výstavu aktuálne vznikajú ako súčasť celého projektu Dizajn a inovácie. Z tohto dôvodu bola aj tvorba výstavy experimentom a návštevníci videli viacero projektov, ktoré sú stále v procese vývoja alebo vznikali počas niekoľkých týždňov predchádzajúcich otvoreniu výstavy. Výstava bola uvedená v Galérii dizajnu Satelit (2019) a v MAK, vo Viedni (2020).


HUDBA

 • David Kollar za autorstvo a interpretáciu albumu Sculpting in Time, vydavateľstvo Hevhetia

David Kollar je experimentálny gitarista a skladateľ, ktorý sa v poslednej dekáde zaradil medzi najvplyvnejších európskych avandgardno-jazzových tvorcov. Na svojom sólovom albume Sculpting in Time (2019) komponuje mimoriadnu hudbu s výnimočnými spoluhráčmi: Erikom Truffazom, Arve Henriksenom, Christianom Fenneszom, Patom Mastelottom. Hudobné dielo je inšpirované primárne poetikou legendárneho filmového režiséra Andreja Tarkovského na mnohých explicitných aj implicitných úrovniach. Inklinácia Davida Kollara k Tarkovského filmom je signifikantná. Jeho introspektívne hudobné skladby sú výrazom pýtania sa na naše najskrytejšie, pálčivé existenciálne pnutia. Niekedy znejú zmierlivo, inokedy znepokojivo, postupne vás prenesú hlboko dovnútra, kde možno nájdete niečo zabudnuté, no dôležité, čo vo vás napokon vyvolá nezvyčajnú katarziu.

 • Jana Kurucová za interpretáciu albumu Mozart, vydavateľstvo Hevhetia

Výnimočná slovenská mezzosopranistka Jana Kurucová je  častou účinkujúcou sólistkou v Slovenskej Filharmónii a stálou členkou Hamburskej opery. Na svojom monotematickom albume pod názvom Mozart, prezentuje árie a dvojspevy zo skladateľových opier. Vo väčšine árií stvárňuje tzv. „nohavicové postavy“, keďže v nich spieva mužské roly, čo predstavuje bežnú súčasť operného štandardu. Jana Kurucová poslucháča nadchne bravúrnou vokálnou technikou, farebnosťou a hĺbkou prejavu a nedostižným výrazom v áriách z diel Figarova svadba, Don Giovanni, Così fan tutte, Idomeneo, La clemenza di Tito a ďalších. Na albume spoluúčinkuje v dvojspevoch aj sopranistka Michaela Kušteková. Janu Kurucovú na albume sprevádza Štátny komorný orchester Žilina pod vedením Martina Leginusa.

 • Miloš Valent za autorstvo a interpretáciu albumu Solamente naturali: Musica Globus, Live Concert in Esterháza, vydavateľstvo Pavian records

Komorný súbor Solamente naturali založil Miloš Valent, absolvent VŠMU v triede Bohdana Warchala, v roku 1995. Musica Globus patrí k najúspešnejším programom, ktoré súbor Solamente naturali hráva po celom svete. Je hudobným cestopisom po krajinách 18. storočia. Neviditeľné spojivo programu tvoria tanec a ľudová hudba. Tie vďaka svojej prirodzenej čistote a sile sociálnej spolupatričnosti, inšpirovali skladateľov k používaniu, alebo citovaniu týchto melódii. Následne ich vo svojich skladbách pozdvihli do umeleckej podoby. Takým skladateľom bol nesporne G.F.Telemann, ktorý v 18.storočí počas svojich dvoch poľských pobytov, zažil priame očarenie hrou ľudových muzikantov. Jeho skladby, ktoré sú poprepletané tancami z tanečných zbierok 18.storočia z územia Slovenska, Maďarska a Poľska tvoria kostru celého programu.


LITERATÚRA

 • Peter Darovec za autorstvo knihy On, Pišťanek, vydavateľstvo Literárne informačné centrum

Peter Darovec pôsobí ako pedagóg na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FFUK v Bratislave. Monografia predstavuje prelomového autora slovenskej literatúry konca 20. a začiatku 21. storočia Petra Pišťanka. S nadhľadom a bez moralizovania písal o ľudskej povrchnosti, duchovnej vyprázdnenosti a intelektuálnej lenivosti, ale aj o manipulačných technikách moci. Peter Pišťanek má veľa nasledovníkov, ale iba on dokázal spraviť z nízkej porevolučnej reality vysokú umeleckú literatúru. Monografia On, Pišťanek je zaujímavým a poučným čítaním pre profesionálnych literárnych vedcov a pre všetkých, ktorých zaujíma vzťah kvalitnej literatúry a charakteristickej spoločenskej situácie.

 • Alta Vášová za autorstvo prozaického textu Odlety, vydavateľstvo F.R.& G.

Alta Vášová je slovenská prozaička, filmová, televízna, rozhlasová a divadelná scenáristka, autorka literatúry pre deti a mládež. Prozaický text Odlety zachytáva autorkine charakteristické fragmentárne záznamy čoraz intenzívnejšieho vnímaného plynutia času od toho najosobnejšieho, najintímnejšieho, až po zachytávanie dobovej atmosféry, prienikov spoločenských pnutí a neuróz do zdanlivo bezpečného zátišia sebareflektujúcej osobnosti. Autorkin nadhľad je koncentrovaný v čoraz strohejších, vylúhovaných vetách, napriek strohosti budovaných ako básnický text, myšlienky plné vnútornej dynamiky, smútkom podšitého rytmu, s nenásilnou naliehavosťou presviedčajú čitateľa pre svoj spôsob. Istoty, aké poskytuje rodina, najbližšie okolie, priatelia, ale aj liečivá samota so spomienkami sú oporou pre vedomie vlastnej zakotvenosti…

 • Katarína Kucbelová za autorstvo prozaickej knihy Čepiec, vydavateľstvo Slovart

Slovenská poetka a prozaička Katarína Kucbelová, absolvovala Vysokú školu múzických umení a je spoluzakladateľkou literárnej ceny Anasoft litera. Prozaická kniha Čepiec je kombináciou dokumentárneho románu a literárnej reportáže, najbližšie má k označeniu reportážna novela. Autorka chodila dva roky do folklórnej oblasti pod Kráľovou hoľou. Chcela sa naučiť šiť čepiec, súčasť miestneho ženského kroja. Popri tom sa dozvedela veľa iných vecí o živote v odľahlej horskej obci v postupne sa vyľudňujúcom regióne, o sebe, o ľudovej kultúre, o spolužití s Rómami, o stereotypoch, vrátane tých, v ktorých sama žila a žije.


VÝTVARNÉ UMENIE

 • Martin Piaček a Anetta Mona Chişa za autorstvo výstavy Cosy Cosmos Cosmetics / Kabinet Kozmetiky Kalcia, SNG Bratislava, Schaubmarov Mlyn, Pezinok

Výstava Cosy Cosmos Cosmetics je výsledkom rezidenčného pobytu Martina Piačeka a Anetty Mony Chişa v Schaubmarovom Mlyne v Pezinku, ktorý sa konal v rámci výstavy“ Do divočiny“ kurátorky Alexandry Tamášovej. Kabinet kozmetiky kalcia predstavuje inkluzívnu výstavu, ktorá rozpráva malý príbeh o neviditeľných väzbách minulosti so súčasnosťou a s budúcnosťou. Väzby stien, podlahy, budovy galérie, pôdy, použitých materiálov a návštevníka. Čo tak sa zamyslieť inak nad sedimentárnymi horninami ako kalcit, vápenec alebo sadrovec? Čo tak ich kontemplovať ako vedľajšie produkty životných cyklov a klimatických zmien? Aká je biografia týchto hornín a ako s nami súvisia? Ako tieto suroviny, vytvorené prírodou kontrastujú s ich antropogénnymi transmutáciami?

 • Anna Daučíková a Monika Mitášová za autorstvo a kurátorstvo výstavy Work in Progress: 7 situácií/7 Situations, SNG Bratislava, Esterházyho palác

Monika Mitášová je autorka koncepcie, textovej výbavy a zároveň kurátorka, čiže hlavná tvorkyňa výstavy Work in Progress: 7 situácií/7 Situations a objemnej sprievodnej monografie – katalógu. Autorská výstava Anny Daučíkovej predstavila jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Na výstave bol sprístupnený výber z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach, spolu s jej aktuálne rozpracovanými dielami a s prácami, ktoré umelkyňa ešte len dokončovala počas trvania výstavy. Autorská výstava bola vo výsledku expozíciou diel aj „pracovnou výstavou”. Dávala verejnosti možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami autorky v danom výbere a navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce. Výstava mala počas trvania potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí. Dielo aj výstava boli teda dialogické work(s) in progress…

 • Lucia Tkáčová za ideový návrh a koncepciu ročného projektu Zlaté časy, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica

Celoročný výstavný program Zlaté časy vznikol v koncepcii Lucie Tkáčovej a bol realizovaný v spolupráci s Máriou Janušovou a Nicom Krebsom v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Zlaté časy predstavujú komplexný projekt, ktorého ambíciou bolo prebudiť potenciál Galérie Jozefa Kollára, driemajúci pod nánosmi času, trpiaci finančnou podvýživou, nedostatkom odbornej pozornosti a absenciou jasnej programovej vízie. Reštart galérie sa podarilo dosiahnuť silným medzinárodným programom, site-specific umeleckými a architektonickými intervenciami a priestorovými vylepšeniami budovy. Počas roka 2019 bolo v rámci projektu Zlaté časy zrealizovaných 11 výstav. Projekt Zlaté časy výrazne rezonoval v slovenských médiách a pritiahol pozornosť na problémy a stav regionálnych galérií na Slovensku.

 

Mená laureátov v Hlavnej cene a špeciálnej cene Mladý tvorca boli vyhlásené v piatok 27. novembra 2020. 


Cena je udeľovaná so zámerom oceniť konkrétny mimoriadny umelecký počin za uplynulý rok v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn. Cena sa udeľuje renomovanému tvorcovi nad 35 rokov a mladému tvorcovi do 35 rokov. Ocenenia sú udeľované výlučne za konkrétne dielo, ktoré vzniklo v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020. Ocenený získava finančnú odmenu a bronzovú sochu vytvorenú Danielom Brunovským, ktorá je symbolom tohto ocenenia. Cena Nadácie Tatra banky za umenie je najväčší otvorený grantový program Nadácie Tatra banky v oblasti umenia.

Ako prebieha rozhodovanie o udelení cien?

Na začiatku celého procesu je viac ako 180-členná akadémia tvorená všetkými ocenenými, ktorí cenu získali od roku 1996.

Následne o udelení Ceny Nadácie Tatra banky za umenie rozhoduje 13-členná porota. Porota je tvorená tak, že každú kategóriu (divadlo, výtvarné umenie, audiovíziu, dizajn, hudbu, literatúru) zastupujú 2 členovia. Trinástym členom poroty je zástupca Nadácie Tatra banky, ktorý je zároveň jej predsedom.

Každý člen akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na hlavnú cenu (umelec nad 35 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (umelec pod 35 rokov). Nominovať môže každý umelec v každej kategórii (nielen v kategórii, v ktorej mu bola udelená cena).

Po nominácii akadémiou vzniká longlist. Následne dvojica porotcov za svoju danú oblasť vytvára shortlist 3 nominácií. Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu.

Z 3, resp. zo 4 nominácií vzniká materiál všetkých nominovaných diel, ktorý je následne distribuovaný do celej poroty. Tá na zasadnutí 21. 9. 2020 rozhodla väčšinovým hlasovaním o udelení cien.

Štatút 2020

Štatút 25. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie na rok 2020

Misia

Cena Nadácie Tatra banky za umenie je najvýznamnejší otvorený grantový program Nadácie Tatra banky v oblasti umenia. Chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Kategórie a ceny

Ocenenia sú udeľované v 6 kategóriách za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020:

Audiovizuálna tvorba: filmové alebo televízne dielo a rozhlas, príp. iné počiny v rámci žánru

Divadlo: opera, činohra, balet, tanec, muzikál, príp. iné počiny v rámci žánru

Hudba: operná, klasická, alternatívna, populárna, príp. iné počiny v rámci žánru

Literatúra: poézia, próza, literatúra faktu, príp. iné počiny v rámci žánru

Výtvarné umenie: grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, príp. iné počiny v rámci žánru

Dizajn: priemyselný, produktový, úžitkového umenia, príp. iné počiny v rámci žánru

V každej kategórii bude udelená 1 hlavná cena pre umelca, autora nad 35 rokov a 1 cena Mladý tvorca do 35 rokov. Tento štatút pripúšťa aj možnosť, že porota môže rozhodnúť, že cena v niektorej kategórií udelená nebude.

Na ocenenie môže byť nominovaný jednotlivec alebo kolektív umelcov, autorov.

Na udelenie hlavnej ceny môže byť nominovaný umelec, autor, ktorý je štátnym príslušníkom SR alebo má trvalý pobyt na území SR. Je to preto, že chceme oceňovať slovenských umelcov a autorov počas života.

Hlavná cena môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život.

Cena Mladý tvorca môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život.

Ocenený mladý umelec, autor môže neskôr získať hlavnú cenu.

Odmeny oceneným

Hlavná cena je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 6 600 EUR a s odovzdaním bronzovej sochy.

Cena Mladý tvorca je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 3 300 EUR a s odovzdaním bronzovej plakety.

V prípade kolektívu sa udeľuje 1 socha alebo 1 plaketa a finančná odmena (Hlavná cena 6 600 EUR, Mladý tvorca 3 300 EUR) sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých.

Akadémia

Akadémiu Cien Nadácie Tatra banky za umenie tvoria všetci žijúci ocenení, ktorí cenu získali od jej vzniku v roku 1996. Poslaním jednotlivých členov akadémie (každý jednotlivo a sám za seba) je navrhovať nominácie na ocenenia, z ktorých porota vyberá 3 umelcov, autorov na shortlist a následne 1 oceneného v každej kategórii. Člen akadémie môže nominovať  len v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ale môže tak urobiť aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Porota

Porota pozostáva z 13 členov.

Za každú kategóriu sú v nej 2 členovia, experti na danú oblasť (2 za divadlo, 2 za výtvarné umenie, 2 za audiovíziu, 2 za dizajn, 2 za hudbu, 2 za literatúru).

Trinástym členom a zároveň predsedom poroty je predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Člen poroty môže byť súčasne členom akadémie.

Porota sa vymenováva iba na aktuálny rok.

PROCES ROZHODOVANIA O UDELENÍ OCENENÍ MÁ 7 KROKOV:

KROK Č. 1
Zostavenie longlistu nominovaných akadémiou: 1. 6. – 30. 6. 2020

Každý člen akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na hlavnú cenu (nad 35 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (pod 35 rokov). Môže nominovať len v kategórii, v ktorej je expert, ale ak chce, môže nominovať aj v iných kategóriách.

Člen akadémie v nominácii na longlist uvedie:
– meno umelca, autora, ktorého navrhuje,
– v akej kategórii (Hlavná cena – audiovízia, divadlo, hudba, literatúra, výtvarné umenie, dizajn, Mladý tvorca – v rovnakých kategóriách)
– konkrétne dielo, umelecký počin.

Musí ísť o dielo, ktoré vzniklo alebo bolo zverejnené v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020.
Môže ísť aj o dielo zrealizované (odohrané, vystavené, vytvorené a pod.) aj v zahraničí, avšak umelec je štátnym príslušníkom SR alebo má trvalý pobyt na území SR.

V jednej kategórii môže byť umelec navrhovaný za rôzne diela.

Týmto nominačným procesom vzniká tzv. longlist.

KROK Č. 2
Spracovanie longlistu, overenie údajov, získanie súhlasu umelcov s nomináciou:
1. 7. – 23. 7. 2020

KROK Č. 3
Zostavenie shortlistu porotcami: 23. 7. – 10. 8. 2020

Z longlistu vytvoreného členmi akadémie vyberá dvojica porotcov za svoju kategóriu shortlist 3 nominácií (vyberie z longlistu 3 konkrétne diela ako favoritov na ocenenie). Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu, z longlistu aj mimo neho. Nominácia mimo tzv. longlistu akadémie môže prebehnúť len za mimoriadne výnimočných okolností a s mimoriadne dôveryhodným zdôvodnením pre všetkých členov poroty. Takáto nominácia musí byť bez akýchkoľvek pochybností, uskutočnená len vo výnimočných prípadoch a obhájitelná pred všeobecnou odbornou a novinárskou verejnosťou.

KROK Č. 4
Príprava podkladov na zasadnutie poroty: 10. 8. – 30. 8. 2020

KROK Č. 5
Distribúcia podkladov porote: 1. 9. 2020

KROK Č. 6
Zasadnutie poroty, rozhodnutie o ocenených: 21. 9. 2020

Všetci porotcovia získavajú pred zasadnutím poroty shortlisty a materiály o všetkých nominovaných umelcoch, tvorcoch a ich dielach.

Zasadnutie poroty, na ktorom sa rozhodne o víťazoch prebehne 21. 9. 2020. Na zasadnutie poroty prichádza dvojica porotcov, zladená za svoju kategóriu, a má pripravenú (1-slajdovú) obhajobu pre každé nominované dielo (prečo by malo/nemalo získať ocenenie).

Zasadnutie poroty je neverejné a o jeho priebehu sú členovia povinní zachovávať striktnú mlčanlivosť. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov v deň udeľovania cien, ktorý prebehne 27. 11. 2020.

Zasadnutie poroty je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov poroty.

Porota na zasadnutí hlasuje v každej kategórii za udelenie hlavnej ceny, ako aj ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen poroty má 1 hlas. V mimoriadnom prípade má predseda poroty právo použiť 2 hlasy.

V prípade špeciálnej ceny Mladý tvorca sa na galavečere nezverejňujú 3 nominácie, ale len víťaz. V prípade hlavnej ceny sa na galavečere zverejňujú aj 3 nominovaní.

V prípade, že sa nominovaný v niektorej z kategórií zriekne svojej nominácie, postupuje sa nasledovne:
– 2 garanti danej kategórie navrhnú nového oceneného z longlistu akadémie,
– návrh na nového oceneného bude zaslaný členom poroty na odsúhlasenie (per rollam),
– porota schváli náhradného oceneného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

KROK Č. 7
Udelenie cien: 27. 11. 2020

Špeciálna cena

Porota má právo navrhnúť zo shortlistu jednu špeciálnu cenu v danom ročníku vo výške 6 600 EUR. Návrh na špeciálnu cenu musí byť odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou porotcov prítomných na zasadnutí.

Štatút ocenení určuje Nadácia Tatra banky ako vyhlasovateľ grantového programu.

 

 

Porota 2020

Predseda poroty

 • Michal Liday
  predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

,,Drahí priatelia umenia,
tento rok to už bude po 25. raz, keď udelíme Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V tomto bezprecedentnom období, v ktorom žijeme, keď umenie, kultúra, ale aj celá spoločnosť prežívame ťažké časy, to považujeme za ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Preto sme v Nadácii Tatra banky prijali rozhodnutie, že tento rok finančne odmeníme nielen víťazov, ale aj všetkých nominovaných
v kategórii Hlavná cena. Verím, že aj takto pomôžeme umeleckej obci prejsť touto dobou. Osobne cítim, že dnes viac ako kedykoľvek predtým sa učíme a uvedomujeme si, ako neuveriteľne nám chýba kontakt so živým umením. Veľmi sa už teším na čas, keď budem môcť ísť na koncert, divadelnú premiéru, krásnu vernisáž, dizajnovú výstavu, do kina na nový slovenský film alebo autorskú čítačku dobrej knihy. Lebo umenie má najkrajší a najväčší zmysel vtedy, keď je medzi ľuďmi.“

Členovia v kategórii výtvarné umenie

 • Alexandra Kusá
  generálna riaditeľka SNG
 • Bohunka Koklesová
  rektorka VŠVU

,,V poslednom období sledujem v európskom, ale aj v slovenskom výtvarnom prostredí rezignáciu umelcov na rôzne typy umeleckých súťaží a  ocenení. Je to zvláštny fenomén, ktorý stojí v opozícii voči „tlaku na výkon“ a programovo je niektorými umelcami napĺňaný. Ja si ale nemyslím, že je to dobrá cesta. Umenie má byť rozvrstvené a medzi tých najlepších sa musia dostať len výnimočné umelecké počiny. Také diela potom formujú dejiny slovenského / európskeho umenia. Umenie je elitná záležitosť, je to výnimočná situácia, ktorá je vrcholom tvorivých snáh jednotlivcov.“

Členovia v kategórii hudba

 • Matej Drlička
  hudobník a hudobný producent

,,Rok 2020 sa nám do pamäti zapíše ako rok, v ktorom bola kultúra síce často skloňovaná, ale nie spôsobom, ktorý by jej prospel. O to cennejší je prístup Tatra banky, ktorá aj v ťažkých časoch stojí pri umení a umelcoch.“

 • Michal Novinski
  hudobný skladateľ

,,Je veľmi zložité rozhodovať o kvalite umenia, prípadne rozhodovať v umení o víťazoch a porazených, ale podľa mňa je ešte viac zložitejšie a obdivuhodnejšie, sa rozhodnúť, umenie za akýchkoľvek podmienok, finančne podporovať.“

Členovia v kategórii divadlo

 • Michal Vajdička
  divadelný režisér

,, Kreatívny a kultúrny priemysel je najviac zasiahnutý segment koronakrízou, a preto je veľmi dôležité ho podporiť akoukoľvek formou. Som rád, že Nadácia Tatra banky si veľmi dobre uvedomuje akú dôležitú úlohu zohráva kultúra v evolúcií človeka a rozhodla sa podporiť a rozšíriť spôsob odmien aj na všetkých nominovaných v kategórií Hlavná cena.“

 • Richard Stanke
  člen Činohry SND

,,Ak chcete niečo zmeniť – TVORTE. Autora si nepamätám.“

Členovia v kategórii film

 • Wanda Adamík Hrycová
  filmová producentka

,,Nominované diela v jubilejnom ročníku CNTBU považujem za také „best of“ slovenského umenia v roku 2020. Výber to bol mimoriadne pestrý a kvalitný, sama som tu objavila niekoľko zaujímavých hudobných aj literárnych diel, ktoré mi spríjemnili dlhé karanténne večery.“

 • Peter Bebjak
  filmový režisér

Členovia v kategórii dizajn

 • Pavol Bálik
  grafický dizajnér, docent VŠVU

,,Aj napriek náročnej situácii umelcov a dizajnérov, z ktorých mnohí sa ocitli v životnej núdzi, vzniklo v týchto pandemických časoch mnoho kvalitných projektov. Niekedy bolo veľmi ťažké vybrať ten najlepší.“

 • Vlasta Kubušová
  produktová a materiálová dizajnérka

Členovia v kategórii literatúra

 • Miroslava Vallová
  prekladateľka, riaditeľka Literárneho informačného centra
 • Koloman Kertész Bagala
  vydavateľ slovenskej literatúry