g

Grantové programy

g

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v roku 2020 rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do reakcií na horúce situácie v spoločnosti. Na boj s koronavírusom sme venovali 500 000 EUR a nezávislé bratislavské umenie sme spolu s BSK podporili sumou 300 000 EUR.

Na základe aktuálnej situácie sme v tomto roku pozastavili všetky pôvodné tradičné grantové programy. V budúcnosti sa k nim radi vrátime.

Prostredníctvom našich tradičných 3 otvorených grantových programov: Umenie, Vzdelanie a Digital podporujeme mladých umelcov, študentov na vysokých a stredných školách, vzdelávacie inštitúcie a programy z oblasti digitálnych technológii. Programy majú presne stanovené dátumy otvorenia a uzávierky. Prihlášky sa podávajú online na tomto webe.

Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, radi Vás podporíme.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
umenie
Grantový program
Audiovizuálna tvorba – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Výtvarné umenie – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Hudba – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Literatúra – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
26. októbra (utorok)
Grantový program
Dizajn – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
26. októbra (utorok)
Grantový program
Divadlo – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
vzdelanie
Grantový program
Pre stredoškolákov – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
05. februára (streda)
Termín odovzdania projektov
23. marca (pondelok)
Grantový program
Pre vysokoškolákov – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
02. marca (pondelok)
Termín odovzdania projektov
14. apríla (utorok)
Grantový program
Pre inštitúcie – obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
01. apríla (streda)
Termín odovzdania projektov
25. mája (pondelok)
digital
Grantový program
Pre vysokoškolákov - obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
21. septembra (utorok)
Termín odovzdania projektov
02. novembra (utorok)
mimoriadne
Grantový program
Nezávislé bratislavské umenie
Grantový program
Otvorená výzva v boji proti koronavírusu