g

Grantové programy

g

Prostredníctvom našich tradičných 3 otvorených grantových programov: Umenie, Vzdelanie a Digital podporujeme mladých umelcov, študentov na vysokých a stredných školách, vzdelávacie inštitúcie a programy z oblasti digitálnych technológii. Programy majú presne stanovené dátumy otvorenia a uzávierky. Prihlášky sa podávajú online na tomto webe.

Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, radi Vás podporíme.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
umenie
Grantový program
Audiovizuálna tvorba
Termín otvorenia
01. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
15. septembra (streda)
Grantový program
Výtvarné umenie
Termín otvorenia
01. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
15. septembra (streda)
Grantový program
Hudba
Termín otvorenia
01. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
15. septembra (streda)
Grantový program
Literatúra
Termín otvorenia
01. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
15. septembra (streda)
Grantový program
Dizajn
Termín otvorenia
01. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
15. septembra (streda)
Grantový program
Divadlo
Termín otvorenia
01. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
15. septembra (streda)
vzdelanie
Grantový program
Pre stredoškolákov – obnovíme v r. 2022
Termín otvorenia
05. februára (streda)
Termín odovzdania projektov
23. marca (pondelok)
Grantový program
Pre vysokoškolákov
Termín otvorenia
10. mája (pondelok)
Termín odovzdania projektov
28. júna (pondelok)
Grantový program
Pre inštitúcie
Termín otvorenia
01. júla (štvrtok)
Termín odovzdania projektov
20. septembra (pondelok)
digital
Grantový program
Pre stredoškolákov
Termín otvorenia
06. septembra (pondelok)
Termín odovzdania projektov
18. októbra (pondelok)
Grantový program
Pre vysokoškolákov
Termín otvorenia
05. mája (streda)
Termín odovzdania projektov
24. júna (štvrtok)
mimoriadne
Grantový program
Nezávislé bratislavské umenie
Grantový program
Otvorená výzva v boji proti koronavírusu