g

Grantové programy

g

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v súčasnosti rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do boja s koronavírusom. Na tento účel sme vyčlenili až 500 000 EUR.

Z toho 200 000 EUR sme venovali najurgentnejším projektom – o alokácií týchto peňazí rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. Zároveň sme vypísali 2 kolá otvorenej výzvy boja proti koronavírusu.

V 1. kole sme viac ako 100 zdravotníckym a sociálnym organizáciám vyplatili 170 000 eur. V 2. kole, ktoré je aktuálne v príprave a je určené pre všeobecných lekárov pre deti a dospelých rozdelíme ďalších 130 00 eur.

V budúcnosti sa k pôvodným Grantovým programom radi vrátime.

 

Prostredníctvom 3 otvorených grantových programov: Umenie, Vzdelanie a Digital podporujeme mladých umelcov, študentov na vysokých a stredných školách, vzdelávacie inštitúcie a programy z oblasti digitálnych technológii. Programy majú presne stanovené dátumy otvorenia a uzávierky. Prihlášky sa podávajú on line na tomto webe.

Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, radi Vás podporíme.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
umenie
Grantový program
Audiovizuálna tvorba – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Výtvarné umenie – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Hudba – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
Grantový program
Literatúra – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
26. októbra (utorok)
Grantový program
Dizajn – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
26. októbra (utorok)
Grantový program
Divadlo – obnovíme v 2021
Termín otvorenia
15. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov
28. septembra (utorok)
vzdelanie
Grantový program
Pre stredoškolákov – obnovíme na jar 2021
Termín otvorenia
05. februára (streda)
Termín odovzdania projektov
23. marca (pondelok)
Grantový program
Pre vysokoškolákov – obnovíme v jeseni 2020
Termín otvorenia
02. marca (pondelok)
Termín odovzdania projektov
14. apríla (utorok)
Grantový program
Pre inštitúcie – obnovíme v jeseni 2020
Termín otvorenia
01. apríla (streda)
Termín odovzdania projektov
25. mája (pondelok)
digital
Grantový program
Pre vysokoškolákov
Termín otvorenia
21. septembra (pondelok)
Termín odovzdania projektov
02. novembra (pondelok)
mimoriadne
Grantový program
Nezávislé bratislavské umenie
Grantový program
Otvorená výzva v boji proti koronavírusu