g

Grantové programy

g

Prostredníctvom našich tradičných 2 otvorených grantových programov: Umenie a Vzdelanie podporujeme mladých umelcov, študentov na vysokých a stredných školách, vzdelávacie inštitúcie a programy z oblasti digitálnych technológii. Programy majú presne stanovené dátumy otvorenia a uzávierky. Prihlášky sa podávajú online na tomto webe.

Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, radi Vás podporíme.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
umenie
Grantový program
Audiovizuálna tvorba
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
Grantový program
Výtvarné umenie
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
Grantový program
Hudba
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
Grantový program
Literatúra
Termín otvorenia
30. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (utorok)
Grantový program
Dizajn
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
Grantový program
Divadlo
Termín otvorenia
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov
30. septembra (pondelok)
vzdelanie
Grantový program
Štipendiá pre stredoškolákov
Termín otvorenia
15. januára (pondelok)
Termín odovzdania projektov
26. februára (pondelok)
Grantový program
Štipendiá pre vysokoškolákov
Termín otvorenia
05. februára (pondelok)
Termín odovzdania projektov
09. apríla (utorok)
Grantový program
Pre inštitúcie
Termín otvorenia
24. júna (pondelok)
Termín odovzdania projektov
23. septembra (pondelok)
Grantový program
Digital pre stredné školy
Termín otvorenia
02. septembra (pondelok)
Termín odovzdania projektov
14. októbra (pondelok)
Grantový program
Digital pre vysoké školy
Termín otvorenia
02. mája (štvrtok)
Termín odovzdania projektov
01. júla (pondelok)
mimoriadne
Grantový program
Nezávislé bratislavské umenie
Grantový program
Otvorená výzva v boji proti koronavírusu