a

Ako nás podporiť

a

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v súčasnosti rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do boja s koronavírusom. Na tento účel sme vyčlenili až 500 000 EUR.

Z toho 200 000 EUR sme venovali najurgentnejším projektom – o alokácií týchto peňazí rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. Zároveň sme vypísali 2 kolá otvorenej výzvy boja proti koronavírusu.

V 1. kole sme vyplatili 170 000 EUR, a to viac ako 100 zdravotníckym a sociálnym organizáciám. V 2. kole, ktoré je určené všeobecným lekárom pre deti a dospelých rozdelíme ďalších 130 00 EUR.

Našu podporu priebežne vyhodnocujeme a prispôsobujeme aktuálnemu vývoju.

Ak ste sa rozhodli podporiť nás v našom boji, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi.

  1. Prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie Tatra banky: SK67 1100 0000 0026 6874 6039
  2. Poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb (potrebné tlačivá nájdete nižšie)

Ďakujeme!


Zamestnanec, ktorý si nechal vypracovať ročné zúčtovanie

Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. krok: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. krok: Vyplňte ako „prijímateľa“ Nadáciu Tatra banky do VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: VYPLŇTE TLAČIVO 1 TU. Do tlačiva uvediete svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  3. krok: Do konca apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste svojho bydliska.

Zo srdca ďakujeme za podporu.


Zamestnanec, ktorý si vypracúva daňové priznanie sám

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie iba zo závislej činnosti

  1. krok: Vypočítajte si svoje 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy 3,32 EUR pre prijímateľa. Tu nájdete tlačivo DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY typ A, pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti s vyplnenou Nadáciou Tatra banky VYPLŇTE TLAČIVO 2 TU, ako prijímateľom vami poukázanej časti daňovej povinnosti.
  2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na svoj daňový úrad (podľa svojho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Zo srdca ďakujeme za podporu.