v
Archív grantového programu digital

pre vysokoškolákov

v

Spoznajte podporené projekty v grantovom programe Digital pre vysokoškolákov z minulých rokov.

Podporené projekty v roku 2018
Podporené projekty v roku 2017